Hardenberg

Clara Feyoena Heem gaat vernieuwen

Door de redactie

Zorgcentrum Clara Feyoena Heem ligt in de wijk Heemse. Clara Feyoena Heem is geschikt voor ouderen die intensieve zorg en veel bescherming nodig hebben, die dementerend zijn, of ernstig lichamelijke problemen hebben en niet thuis kunnen wonen. Het plan is, vanaf juli dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw Clara Feyoena Heem.

"Zorgcentrum Clara Feyoena Heem is in 1973 geopend en is 48 jaar oud. Het gebouw is verouderd en aan vervanging toe", vertelt Rita Hunse, manager ouderenzorg Saxenburgh. "De voorzieningen passen niet meer bij de wensen van de huidige en toekomstige bewoners. Daarom gaan we over tot nieuwbouw op dezelfde locatie. Deze locatie is uniek en past in de visie van Saxenburgh dat bewoners ook een stukje natuur en rust kunnen ervaren en dat vind je op deze locatie." Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh voegt daaraan toe: "Bovendien is dit terrein al eigendom. Dit is natuurlijk in financieel opzicht een voordeel. De schatting is namelijk dat de bouw tussen de twintig en vijfentwintig miljoen gaat kosten. Daarnaast hebben we ook locaties in het centrum, met een divers zorgaanbod. Bewoners die meer van drukte houden kunnen hier terecht. Binnen Saxenburgh is er voldoende keuze. Niet alleen in Hardenberg, ook in Ommen, Coevorden en Gramsbergen.

Naam blijft gelijk

"We hopen begin 2022 het nieuwe Clara Feyoena Heem te openen. De naam blijft ook Clara Feyoena Heem, deze naam is al van oudsher bekend, maar wordt wel gekoppeld aan Saxenburgh. Raad van Bestuur van Saxenburgh vindt het heel belangrijk dat er nieuwbouw plaatsvindt op de locatie van Clara Feyoena Heem en dat de ouderenzorg wordt vernieuwd. Niet alleen het nieuwe ziekenhuis is belangrijk, de ouderenzorg is net zo belangrijk", aldus Wouter van der Kam. "We hebben het programma van eisen voor de nieuwbouw van Clara Feyoena Heem opgesteld samen met medewerkers van de werkvloer, psycholoog, arts, cliëntenraad, buurtbewoners en familie van bewoners. De input van al deze mensen is meegenomen in het voorlopig ontwerp", vertelt Rita.

Bewoners verhuizen maar één keer

Het oude gedeelte van Clara Feyoena Heem gaat verdwijnen. Het nieuwe gedeelte – het chalet – wat in 2006 is gebouwd blijft staan. Daar is nu Revalidatie gehuisvest. "Rond de zomer zal de sloop starten, te beginnen met het gedeelte wat nu al grotendeels leegstaat. We gaan gefaseerd bouwen en slopen om overlast te beperken. Bewoners hoeven in ieder geval niet te verhuizen naar een tijdelijke locatie", vertelt Wouter van der Kam. Clara Feyoena Heem kent drie soorten bewoners. Mensen die tijdelijk revalideren, bewoners met psychogeriatrische (geheugen) problemen en bewoners met somatische (lichamelijke) problemen. De bewoners komen in de nieuwbouw. Moet men tijdelijk revalideren dan vindt dit plaats in het chalet.

Kleinschalig wonen binnen grootschaligheid

"De nieuwbouw bestaat uit kleinschalige woonvormen in een grootschalige setting. Er worden tien woningen gebouwd die wel in verbinding met elkaar staan, maar het wordt geen groot gebouw. De woonunits zijn soms twee of drie verdiepingen hoog. Per woonunit zijn er tien bewoners met eigen kamer en voordeur. De mensen wonen in een 'wijk', met centrale voorzieningen als een winkel, een horecagelegenheid, een kapper, een pedicure en een activiteitenruimte. De bewoners van Clara Feyoena Heem, maar ook de buurtbewoners kunnen deelnemen aan activiteiten. Dit zorgt voor veel reuring. Een kerk hoort bij een wijk, de kerkdienst blijft voortbestaan in Clara Feyoena Heem. Saxenburgh wil dat bewoners zoveel mogelijk bewegingsvrijheid hebben en dat is mogelijk op dit grote terrein. Er komt veel groen, wandelvoorzieningen en de dierenweide blijft. Kortom, er is veel aandacht voor het buitenleven. Daarnaast blijft de verbinding met de buurt, zoals de school en de kerk, belangrijk".

"Door de grootschaligheid kunnen wij de personele samenstelling efficiënter organiseren en door de compacte bouw zijn de looplijnen voor medewerkers korter. Dit komt de zorg ten goede," aldus Wouter van der Kam. "Natuurlijk blijft in Clara Feyoena Heem de crisisopvang die we in november zijn gestart. Het gaat om 10 á 12 crisisbedden geclusterd. We willen het expertisecentrum voor dementie verder ontwikkelen en deze crisisopvang is een voorloper hiervan", vertelt Rita Hunse.

Leefcirkels

Saxenburgh gaat meer werken met leefcirkels voor bewoners op gesloten afdelingen. Per bewoner wordt vastgesteld hoe die persoon functioneert en wat die nog kan. Op basis hiervan wordt de leefcirkel bepaald. Rita Hunse: "Door het vaststellen van leefcirkels hopen we mensen veel vrijheid te geven. De leefcirkel kan een afdeling, het gebouw of buiten het gebouw zijn. Met behulp van moderne technologie (domotica), zoals sensoren, wordt een leefcirkel begrensd. Het voordeel is, dat mensen meer naar buiten kunnen, meer daglicht krijgen, maar ook meer zelf de regie en zelfstandigheid kunnen behouden. Vrijheid vinden we erg belangrijk. Wij proberen dit nu uit in 't Welgelegen in Gramsbergen. Het is de bedoeling dat alle locaties worden voorzien van deze nieuwe technologie. Bij de nieuwbouw van Clara Feyoena Heem worden de leefcirkels buiten geregeld door hofjes en natuurlijke afscheidingen."

"Elke bewoner krijgt een persoonlijke benadering. We proberen 'thuis' na te bootsen, zeker in de nieuwbouw van Clara Feyoena Heem. Onze visie op ouderenzorg is 'Wonen zoals thuis en werken met plezier'", aldus Wouter van der Kam en Rita Hunse. De nieuwbouwontwikkelingen van Clara Feyoena Heem kunt u volgen op www.saxenburghbouwt.nl.