Ommen

ChristenUnie zoekt kandidaten

Door de redactie

De ChristenUnie zoekt nieuwe kandidaten. Volgend jaar kiezen ze een nieuwe gemeenteraad. Ze lopen nu weer warm voor een plan de campagne. Er wordt gewerkt aan een nieuw programma voor Ommen.

Ze zijn bezig nieuwe kandidaten te zoeken voor de lijst. Ze hebben nieuwe inbreng input nodig van jonge enthousiaste christenen, die met hun hart willen staan in en gaan voor de samenleving. Daarom zijn ze als bestuur op zoek naar nieuwe mensen, die inbreng willen leveren en mee willen doen. Samen met ervaren fractiegenoten. Politiek blijft op afstand totdat het je raakt en je merkt hoeveel invloed het heeft op je leven en levensstijl. Naast mensen staan en hart hebben voor kan ieder voor zichzelf doen, maar bij heel veel thema's is de politiek en de overheid nodig. "Daar zoeken we nieuwe mensen bij, die in deze tijd als christen daarvoor in zijn. Meld je eens aan voor een gesprek, of loop een keer een dagdeel mee met onze wethouder Bart Jaspers Faijer, of een raadslid als Marleen Hemstede. Ga mee op bezoek naar de provincie, of als het weer kan naar de Tweede Kamer. Er zijn veel manieren die om politieke dichterbij te brengen. Geef maar een appje naar Jan Westert, 06-55714372 of mail jan@westert.nl en we nemen wel contact op. Ook als je het nog niet weet, maar gewoon wel eens wat dieper in de keuken wilt kijken. Kennismaken mag altijd", aldus Jan Westert, voorzitter bestuur ChristenUnie Ommen.