Ommen

ChristenUnie wil stenen ruilen voor groen

Door de redactie

De ChristenUnie Ommen maakt zich sterk voor duurzaamheid. De fractie wil daar aandacht voor vragen in een motie tijdens de raadsvergadering van 28 februari. De operatie Steenbreek moet worden opgenomen in duurzaamheidsplannen van gemeente Ommen. Vergroening van de ruimte zorgt er voor dat water in de bodem kan zakken en niet via het riool verdwijnt. "Dat is goed voor de natuur, de biodiversiteit en het klimaat", aldus de Ommer raadsfractie.

Voor iedereen is het klimaat en duurzaamheid een belangrijk thema. Er is praktische winst te boeken met concrete ideeën van inwoners zelf. De ChristenUnie Ommen moedigt inwoners van gemeente Ommen aan om praktische ideeën die een bijdrage leveren aan duurzaamheid door vergroening, water- en energiebesparing in te leveren. Met elkaar werken aan een duurzamer Ommen brengt haalbare oplossingen dichtbij.

Water in de bodem

Met operatie Steenbreek wil de ChristenUnie inwoners enthousiast maken om aan de slag te gaan met het vergroenen van de eigen tuin en leefomgeving. Veel tegels en stenen in de tuin zorgt voor meer hitte. Als er veel water valt in korte tijd, is het belangrijk dat dat water snel kan worden opgenomen in de bodem. Iedereen kan een steentje bijdrage door te kiezen voor een groene tuin en wat minder voor stenen en bestrating. Groene tuinen zorgen voor verkoeling tijdens warme zomers en zijn ook goed voor planten en vogels.

De operatie Steenbreek is een initiatief dat inmiddels wordt gedragen door meer dan 40 gemeenten, provincies en waterschappen en wordt technisch ondersteund door Wageningen Universiteit. Deze operatie draagt bij aan de leefbaarheid van stad en dorp (gezondheid, tegengaan hittestress, wateropvang, natuur in de stad).

Kom met uw plan

De ChristenUnie Ommen is op zoek naar praktische ideeën, plannen en tips. Stuur voor 15 maart jouw idee dat een bijdrage levert aan de vergroening, klimaatadaptatie of andere vormen van duurzaamheid. Beschrijf in het kort uw idee of tip, eventueel ondersteund met een foto of tekening. De ChristenUnie Ommen verzamelt de ideeën en wil ze -als het even kan- inbrengen in het plan van aanpak dat de gemeente Ommen samen met de inwoners wil realiseren. Zo kan jouw idee deel uit gaan maken van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Ommen. Bovendien wil de Christenunie aan de beste drie ideeën aandacht besteden en belonen. Een jury zal de beste drie ideeën beoordelen en nomineren. Jong en oud worden uitgenodigd mee te doen. Dat kan op het e-mailadres: duurzaam@ommen.christenunie.nl of via facebook www.facebook.com/cuommen.