Hardenberg

Certificatenlening MFA De Krim van start

Door de redactie

Een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) biedt De Krim toekomst. Voorzieningen zijn immers van belang om een dorp leefbaar te houden. Ouderen kunnen blijven wonen en jeugd wil er, ook in de toekomst, wonen. Als een dorp toekomst heeft, behouden huizen er hun waarde. Het is er aantrekkelijk voor ondernemers en nieuwe bewoners. En, niet onbelangrijk: men hoeft niet meer onnodig te reizen naar andere dorpen om te sporten, zoals thans wel het geval is.

De gemeente Hardenberg stelde een bijdrage van een miljoen euro voor de realisatie van een nieuw MFA beschikbaar. Een harde voorwaarde van de gemeente is dat de lokale bevolking daarnaast 300.000 euro bij elkaar brengt. Het is dus urgent om nu in actie te komen: een noodzaak om de MFA daadwerkelijk te realiseren.

Certificatenlening

De gemeente is overtuigd van het nut van de MFA. Om deze reden investeert zij fors in De Krim. De bevolking van De Krim is eveneens overtuigd van het nut van de MFA, dit was te zien aan de betrokkenheid van veel inwoners tijdens de inloopavonden en raadsvergaderingen in het gemeentehuis.Om de bouwkosten sluitend te krijgen moet het dorp De Krim 300.000 euro bij elkaar brengen. Dit is erg veel geld, echter: Als er 1000 mensen 300 euro inleggen of 2000 mensen 150 euro, dan is dit grote bedrag te overzien en bij elkaar te krijgen. Samen dit grote bedrag 'klein maken' om De Krim op de lange termijn aantrekkelijk te houden. Dit wil de stuurgroep MFA doen door:Het uitgeven van certificaten van 100, 250 en 1000 euro

Het certificaat behoudt gedurende de gehele looptijd de hierbij genoemde waarde. Certificaten worden op naam van de certificaatnemer gesteld en zijn niet vrij verhandelbaar. Certificaten zijn tussentijds niet opeisbaar. Jaarlijks zal vanaf 2026 door middel van loting 5% van de certificaten vervroegd worden afgelost.Certificaten die niet vervroegd worden afgelost door de jaarlijkse loting, worden uiterlijk 1 september 2044 afgelost tegen de op het certificaat genoemde waarde. De certificaatnemer heeft de mogelijkheid af te zien van het recht tot terugbetaling. De afgelopen week is er huis aan huis een inschrijfformulier bezorgd. In de periode van 17 tot en met 28 juni worden deze door een groep vrijwilligers opgehaald. Meer informatie over het reglement, zie website www.mfadekrim.nl.