Hardenberg

CDA ziet geen toegevoegde waarde in spoeddebat kanaalwoningen

Door de redactie

Het CDA begrijpt de teleurstelling en frustratie van de vele bewoners langs het kanaal Almelo-De Haandrik die nog niet weten welke financiële regeling voor hen door de provincie wordt getroffen.

Sommige bewoners hadden een andere uitkomst verwacht van de selectie die de provincie heeft gemaakt op basis van de onderzoeksresultaten. Ook dat heeft begrijpelijkerwijs weer tot teleurstelling geleid. Het CDA ziet echter geen toegevoegde waarde in het op korte termijn bijeenroepen van Provinciale Staten voor een spoeddebat.

Afgelopen week is duidelijk geworden welke huizen schade hebben als gevolg van de werkzaamheden door de provincie aan het kanaal. De schade aan die huizen zal in zijn geheel door de provincie worden vergoed. Voor de andere huizen die wel schade hebben maar waarvan (nog) niet duidelijk is dat de oorzaak ligt bij de werkzaamheden van de provincie was eerder voorgesteld een lening te verstrekken. Dit voorstel is door alle partijen in de Statenvergadering op 1 juli afgewezen.

Het CDA had voorgesteld deze groep bewoners tegemoet te komen met een vergoeding tot maximaal 200.000 euro per huis. Daar was echter onvoldoende steun voor en ook voor andere alternatieven was geen meerderheid. Om die reden hebben de Staten unaniem besloten het college opdracht te geven voor 1 oktober met een nieuw voorstel voor deze groep huiseigenaren te komen. Een debat op korte termijn in de staten hierover kan dat besluit niet meer veranderen en heeft dus wat het CDA geen toegevoegde waarde.

Het CDA wil ook voorkomen dat er verwachtingen worden gewekt dat er met een nieuw debat op korte termijn er sneller duidelijkheid komt over de nieuwe regeling. Een debat brengt een nieuwe regeling niet dichterbij. Wel wil het CDA ook dat de regeling liever vandaag dan morgen wordt bekendgemaakt.