Hardenberg

CDA wil dat gemeente gedupeerden toeslagaffaire steunt

Door de redactie

CDA Hardenberg wil weten wat de gemeente Hardenberg kan en wil doen voor inwoners die in de problemen zijn gekomen doordat de belastingdienst ten onrechte de al uitgekeerde kinderopvangtoeslag terugvorderde.

Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door de toeslagenaffaire. Zij worden nu wel door de Belastingdienst/Toeslagen financieel gecompenseerd, maar die compensatie is lang niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft de gemeenten gevraagd om die ouders hulp te bieden. Gemeenten kunnen daarbij voor informatie en ondersteuning aankloppen bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

CDA Hardenberg vraagt het college of het bekend is hoeveel personen en gezinnen binnen deze gemeente gedupeerd zijn en zo nee, of het college daarvoor dan een meldpunt wil oprichten. Ook wil de fractie weten wat het college voor de gedupeerden kan betekenen op het gebied van bijvoorbeeld financiële en psychologische ondersteuning. Het CDA stelt het college voor om een vertrouwenspersoon of gespecialiseerde hulpverlener aan te stellen als aanspreek- en oplossingspunt. Die moet de ouders ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die zijn ontstaan door de onterechte terugvordering van toeslagen.

CDA Hardenberg vreest dat het bedrag van 30.000 euro, dat de belastingdienst als voorschot aan gedupeerden overmaakt, direct wordt ingenomen door schuldeisers, bewindvoerders en organisaties als het GKB. Het CDA vindt dat ongewenst en vraagt of het college afspraken wil maken zodat dit niet kan gebeuren.