Hardenberg

CDA maakt zich zorgen om PAS

Door de redactie

CDA maakt zich zorgen om het beoordelingssysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS). Uit verschillende berichtgeving lezen wij dat 'de huidige vergunningsprocedure te weinig zekerheid geeft over de hoeveelheid vrijkomend stikstof'... 'Naast de veehouderij heeft deze uitspraak ook gevolgen voor tal van andere projecten', laat CDA in een brief aan de gemeenteraad van Hardenberg weten.

CDA vraagt aan het college of zij ook van mening is dat dit grote gevolgen heeft voor de agrarische sector, infrastructuur, bestemmingsplannen en de prioritaire projecten. Ook vragen zij het college of zij een inhoudelijke en een juridische duiding kunnen geven voor de gevolgen. Het CDA stelt in de brief vragen over de vergunningen. Zijn er nog vergunningen die lopen in de gemeente Hardenberg inzake de NBwet/PAS?En of het correct is of alle vergunningen die zijn verleend op basis van een melding deze nu ook vergunning plichtig zijn? Het CDA is benieuwd hoeveel bedrijven dit zijn en hoe deze bedrijven geïnformeerd en geholpen worden. Het CDA zou graag zien dat het college in overleg gaat met de Provincie en dat er een informatie- en meldpunt ingelast wordt voor vragen van verontruste inwoners en agrariërs.