Hardenberg

CDA maakt zich zorgen om kleine evenementen

Door de redactie

CDA maakt zich zorgen om de kleine evenementen. Dit laten ze weten door middel van een brief aan het College.

Voor de periode 2015 – 2018 heeft de gemeente ter stimulans van evenementen subsidie verleend. Evenementen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor een economische impuls en verbindingen leggen tussen inwoners, recreanten en ondernemers. De gemeenteraad heeft besloten voor de periode 2019 – 2022 subsidieverlening voort te zetten. In dit kader is een nieuwe subsidieregeling opgesteld, dit keer niet door de gemeenteraad, maar door het college van B&W.

Ten tijde van het vaststellen van de evenementensubsidie 2015 -2018 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen met een hele ruime meerderheid (alleen VVD met 3 stemmen en Groen Links met 1 stem waren tegen, de andere 25 stemmen waren voor) waarmee er meer geld beschikbaar is gekomen voor kleinere evenementen. Het CDA hecht nog steeds veel waarde aan deze kleinere evenementen, die ook vaak in kleinere kernen worden georganiseerd. Deze evenementen dragen bij aan de leefbaarheid van kleinere kernen, iets wat het CDA van onschatbare waarde vindt.

De CDA-fractie deelt de ambities die staan benoemd in de nieuwe evenementenverordening, maar vraagt zich daarnaast af of er in de nieuwe verordening wel genoeg aandacht is voor deze kleinere evenementen en stelt daarop de volgende vragen: Waarom is er in het nieuwe evenementenbeleid geen knip tussen grote en kleine evenementen en waarom is er nu de verdeling grote evenementen, reguliere evenementen en nieuwe kansrijke evenementen. Ook is CDA benieuwd op welke wijze de kleine evenementen een plek hebben gekregen in deze verordening en hoe komen initiatiefnemers in aanmerking voor de subsidie. Als er in de veordening geen aandacht is voor de kleine evenementen vraagt het CDA of het college bereid is om daar, zoalsbesproken in het amendement van 23 februari 2016, toch middelen hiervoor beschikbaar te stellen.