Ommens nieuws

Caravans in plaats van varkens

Door de redactie

De eigenaar van een varkens- en paardenhouderij aan de Ommerkanaal Oost in Ommen mag zijn bedrijf omvormen naar een paardenhouderij en caravanstalling. De gemeente Ommen wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging die dit mogelijk maakt.

Het perceel ligt in het bestemmingsplan 'Buitengebied' en heeft nu een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij'. De eigenaar doet mee aan de stoppersregeling voor varkensbedrijven. Het bedrijf kan niet voldoen aan het besluit huisvesting, omdat het in een overbelaste situatie zit ten aanzien van geur. Met de paardenhouderij en caravanstalling zou een passende vervolgfunctie voor het agrarische perceel kunnen worden gerealiseerd.

De gemeente Ommen wil daaraan wel medewerking verlenen. Het perceel ligt ingeklemd tussen een woonbestemming en een bedrijfsbestemming (camper- en caravanverkoop). Het wordt daarom als positief gezien dat de intensieve veehouderijtak op dit perceel stopt en daarmee ook de geuroverlast. In de nieuwe situatie zal de nadere aanduiding 'intensieve veehouderij' dan ook komen te vervallen.

Een voorwaarde voor medewerking is dat er geen extra bebouwing meer mag worden gebouwd voor de uitoefening van de paardenhouderij en de caravanstalling. Een andere voorwaarde is dat deze ontwikkeling milieutechnisch mogelijk is en het perceel op een goede manier landschappelijk wordt ingepast. Hiervoor dient een ruimtelijk kwaliteitsplan ingediend te worden.