Hardenberg

Camping de Belten wil uitbreiden

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg stelt de gemeenteraad voor om het gewijzigde bestemmingsplan van Buitengebied Hardenberg camping De Belten in Rheeze vast te stellen. Camping De Belten aan de Grote Beltenweg 11 in Rheeze wil het recreatieterrein uitbreiden. In de nieuwe situatie wordt het recreatieterrein ruimer opgezet en onder andere mogelijkheden geboden voor camperplaatsen en toeristische plaatsen, verhuureenheden, natuurbeleving, sport en spel. Daarnaast wordt het wandelnetwerk uitgebreid met een nieuw boerenlandpad met informatieborden over de ontstaansgeschiedenis van de Rheezerbelten.

Het recreatieterrein kan ruimer worden opgezet en landschappelijk worden ingepast. Het aantal kampeer- en jaarplaatsen neemt in de nieuwe situatie niet toe. Het aantal verhuureenheden wordt uitgebreid met 32 stuks. Ook wordt het recreatiebedrijf uitgebreid met een paardenstal van maximaal 4 paarden en de campingentree wordt veranderd. Deze uitbreiding past niet in het bestemmingsplan, omdat het bouwvlak bestemd voor recreatie wordt overschreden en ook het uitbreiden van het recreatieterrein op gronden met de agrarische past niet in het bestemmingsplan. Dit komt omdat deze gronden zijn bedoeld voor het uitoefenen van een agrarische bedrijf. Het bestemmingsplan is herzien waardoor het plan nu helemaal binnen de 'recreatie-besloten heideontginningslandschap' ligt.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf woensdag 21 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage legen.

Eén zienswijze

Er is één zienswijze ingediend. In deze zienswijze wordt gevraagd om een duidelijke scheiding van de camping en de natuur, zodat er geen eigen interpretaties kan ontstaan over de gronden met de bestemming 'natuur'. Op de website van de camping wordt het natuurgebied aangeboden om ook feesten en bruiloften te houden. Dit is zeer ongewenst. Het gebied is ingesteld als rustgebied. Door het aanleggen van het wandelpad wordt de rust verstoord. Er wordt gevraagd of het wandelpad verder van het bos en meer richting de camping kan worden aangelegd om zo de rust van de dieren zo min mogelijk te verstoren. Naar aanleiding van de zienswijze heeft camping de Belten de vermelding op de website over feesten en bruiloften verwijderd. Ook is het wandelpad opgeschoven zodat het nu meer richting de camping ligt.