Hardenberg

Cameratoezicht op de broeklanden

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om medewerking te verlenen aan een plan van de Coöperatie Parkmanagement Broeklanden U.A. tot plaatsing van beveiligingscamera's.

Op bedrijventerrein Broeklanden hebben bedrijven en ondernemers in toenemende mate last van ongewenst bezoek met daaraan gekoppelde criminaliteit. Het aantal incidenten, zoals bedrijfsinbraken, insluipingen, diefstal (pogingen) en verdachte situaties stijgt de laatste jaren gestaag. Op dit moment wordt de beveiliging gedaan door middel van surveillancecontroles die uitgevoerd worden door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Maar om de beveiliging te intensiveren gaat men over naar zeven camera's die permanent opnamen maken van de toegangswegen van het park, waarbij er vier camera's uitgerust zijn met kentekenherkenning. De camera's zullen aangesloten worden op een toezichtcentrale van een gecertificeerde alarmcentrale. Het beheer van het systeem wordt uitgevoerd door Qonnected B.V. en Spike Security. De beelden zullen op gezette tijden live door centralisten van Spike security bekeken. Het gaat hierbij niet om gemeentelijke cameratoezicht op openbare plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde op grond van de Gemeentewet. Maat het betreft cameratoezicht op openbare ruimte door een private organisatie vanuit een beveiligingsoogpunt. Dit is wettelijk toegestaan voor zover het in beeld brengen van de openbare ruimte onvermijdelijk is ter beveiliging van personen en goederen die aan de bedrijven zijn toevertrouwd. Er mogen geen grotere delen van de openbare plaatsen in beeld mogen worden gebracht voor zover dat noodzakelijk is.