Hardenberg

Wethouder ontvangt advies voor veilig verkeer van bezorgde bewoners

Door de redactie

Op vrijdag 5 juli bezocht wethouder te Rietstap van de gemeente Hardenberg een buurtactie van bezorgde bewoners en Veilig Verkeer Nederland. De bewoners maken zich zorgen over de hoge snelheden waarmee gemotoriseerd verkeer zich verplaatst over de Verlengde Korte Steeg en Parallelweg in het dorp. Uit snelheidsmetingen blijkt dat de maximum snelheid van 30 kilometer per uur vaak overschreden wordt. Een gevaarlijke situatie voor alle verkeersdeelnemers.

Gerdien de Vries geeft namens de buurtbewoners aan dat het onderwerp verkeersveiligheid echt leeft: “We willen werken aan meer bewustwording van het verkeersgedrag in deze buurt. Het is een onderwerp waar we allemaal elke dag weer aan moeten werken”.

Gemeente Hardenberg heeft plannen om de stationsomgeving op termijn opnieuw in te richten. Veilig Verkeer Nederland en de bewoners zien kansen om de inrichting van de Verlengde Korte Steeg en de Parallelweg mee te laten liften in deze plannen. Wethouder te Rietstap nam het rapport met daarin de aanbevelingen en conclusies in ontvangst. Hij gaf aan rekening te houden met de veiligheid van kinderen én volwassenen in toekomstige planvorming.