Hardenberg

Businessclub Turftrappers bezoekt Bio Energy

Door de redactie

Carnavalsvereniging de Turftrappers uit Langeveen/Bruinehaar organiseert elk jaar een dag voor haar supersponsors. Op woensdag 13 november brachten de ondernemers samen met collegeleden van de gemeente Tubbergen en een afvaardiging van de gemeente Hardenberg een bezoek aan Bio Energy Coevorden, een bedrijf dat op een duurzame manier biomassa omzet in groen gas.

Bio Energy Coevorden heeft afgelopen zomer een nieuwe biogasinstallatie in gebruik genomen, een van de grotere in Nederland. Met de meest geavanceerde technieken wordt biomassa uit de veehouderij, de landbouw en reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie omgezet naar groen gas. Jaarlijks zal 26 miljoen kubieke meter groen gas aan het Nederlands aardgasnet geleverd worden.

Aan de hand van een presentatie liet Niek Jacobs van Bio Energy Coevorden zien hoe mest en bioafval verzameld worden in een co-vergister en omgezet worden in groen gas. Op termijn zal de CO2 dat hierbij afgescheiden wordt in vloeibare vorm aan de glastuinbouw geleverd worden, om de groei van gewassen te bevorderen. Ook het fosfaat dat na de vergisting overblijft wordt hergebruikt. Het gaat per trein naar Duitsland voor gebruik in de akkerbouw. Dezelfde trein neemt grind mee terug naar Nederland voor de betonindustrie. Volgens Niek Jacobs is afval geen afval. Alle stoffen kunnen opnieuw gebruikt worden. Hij en zijn collega's lieten het proces in Coevorden tot slot zien tijdens een rondleiding door het bedrijf.

Den Herdenbergher

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan Den Herdenbergher in Hardenberg, om in een sfeervolle omgeving te genieten van typisch Nederlandse en Duitse bieren en andere lokale lekkernijen. De supersponsordag werd afgesloten met een stamppotbuffet bij de residentie van de Turftrappers, mede mogelijk gemaakt door de eigenaren van Café Nobbenhuis.

Verbinding

Naast carnavalsvierders zijn de Turftrappers een sterk bindmiddel in de sociaal-maatschappelijke structuur van Langeveen en Bruinehaar. Commissielid Daniëlle Reekers licht toe: "Doel van deze dag is uiteraard om de banden met onze supersponsors te verstevigen. Anderzijds willen wij het signaal afgeven dat het voor de leefbaarheid in onze kernen van belang is dat het lokale bedrijfsleven elkaar opzoekt maar ook met publieke organisaties de verbinding legt". Met de supersponsordag hebben de Turftrappers een platform gecreëerd waar ondernemers en gemeentebestuurders in een ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek kunnen komen.