Hardenberg

BSO bij De Ark gestart 

Door de redactie

Bij CBS De Ark is met Buitenschoolse Opvang gestart met een groep van twintig kinderen op de maandag, dinsdag en donderdag. "De BSO heeft een eigen ingang, een prachtige ruimte in school met mogelijkheden om gebruik te maken van het speellokaal en het grote schoolplein. Vanzelfsprekend sluiten de tijden van de bso aan op het continue rooster waarmee de school gestart is na de zomervakantie," licht clustermanager Miranda Jager van Welluswijs toe.

Stichting CPO Chrono en Stichting Welluswijs Kindcentra hebben enige tijd geleden de handen ineen geslagen en hun krachten gebundeld om de koppeling tussen opvang en onderwijs nog beter te organiseren vanuit een gezamenlijke visie waarbij het gezin centraal staat. "Al geruime tijd komt er landelijk steeds meer samenwerking tussen het (basis)onderwijs en de kinderopvang. Een goede samenwerking tussen opvang en school versterkt het welzijn, de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ouders vragen naar de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang, zij zoeken veiligheid en praktische oplossingen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers willen werken aan een goede overgang tussen beide  organisaties. Kinderen zijn, zo blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, gebaat bij een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn,"aldus De Jager. 

De samenwerking tussen CPO Chrono en Stichting Welluswijs Kindcentra heeft in Dedemsvaart al eerder tot concrete stappen geleid. Zo wordt er bij CBS De Regenboog aan de Krikkenstraat al samengewerkt tussen de peuterspeelzaal, het onderwijs en de buitenschoolse opvang om samen het ontwikkelen van kinderen nog beter te kunnen begeleiden en versterken en het gezin te ondersteunen in zijn opvangbehoefte wanneer zij werken.. "Een IKC-werkgroep werkt daar aan de praktische invulling van de versterking van de doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisonderwijs, afstemming tussen school en peuterspeelzaal & bso, de samenwerking tussen teamleden en een gezamenlijke jaaragenda voor kinderen van 2-13 jaar,  vertelt De Jager. Verder wordt ook aan de Langewijk sinds een jaar met succes BSO aangeboden bij Dalton CBS De Groen. De intentie is dit in de toekomst verder uit te breiden met dagopvang en peuterspeelzaal.