Hardenberg

BSO bij cbs De Elzenhof

Door de redactie

Stichting Welluswijs Kindcentra start in november met BSO op basisschool De Elzenhof (Hardenberg) "De start van deze bso is een logisch gevolg van de samenwerking tussen Chrono en Welluswijs. De wens is dit in de toekomst uit te breiden met andere opvangvormen op deze locatie", aldus clustermanager Ellen Hudepohl van Welluswijs.

FatCamera

Stichting CPO Chrono en Stichting Welluswijs Kindcentra bundelen hun krachten om de koppeling tussen opvang en onderwijs nog beter te organiseren vanuit een gezamenlijke visie waarbij het gezin centraal staat. "De trend van de vorming van integrale kindcentra is landelijk. Ook wij zien hierin kansen en mogelijkheden voor kinderen en hun ouders in de regio Hardenberg", aldus directeur Aart Reinink van De Elzenhof. "BSO is buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar waarbij plezier en ontspanning centraal staan. De aangeboden activiteiten sluiten aan bij de interesses van de kinderen. Omdat wij de beschikking hebben over verschillende speelruimtes biedt dit voor de kinderen voldoende mogelijkheden om dat te doen wat je leuk vindt; sport en spel, knutselen, workshops, dans, et cetera".

De BSO bij De Elzenhof start op maandag, dinsdag en donderdag met een groep van maximaal twintig kinderen (en woensdag en vrijdag samen met BSO De Matrix). Naast vaste opvangdagen biedt deze locatie ook flexibele opvangvarianten aan. Ook behoort vakantie-BSO tot de mogelijkheden.

Concrete stappen

De samenwerking tussen beide organisaties heeft ook in Hardenberg al tot concrete stappen geleid. Zo wordt er bij Integraal kindcentrum i.o. De Matrix (Marslanden) al intensief samengewerkt tussen de dagopvang, peuterspeelzaal, het onderwijs en de buitenschoolse opvang (0 tot 13 jaar). Hierbij wordt ook kindcentrum De Kameleon betrokken. In Baalderveld wordt sinds dit jaar dagopvang, peuterspeelzaal en BSO aangeboden bij cbs Bloemenhof. Per november wordt BSO bij cbs De Elzenhof aan de Ondermaat in Baalder aan dit lijstje toegevoegd.