Hardenberg

Brede school de Matrix heeft technische gebreken

Door de redactie

De brede school de Matrix is een belangrijke voorziening in de wijk Marslanden in Hardenberg. Bij de brede school de Matrix is een aantal technische gebreken geconstateerd die voor overlast zorgen voor veel gebruikers en die een ingrijpend herstel tot gevolg hebben.

Een aantal van deze technische gebreken, dakbedekking op een deel van het gebouw, lekkage van de inbouwtoiletten en legionellaproblematiek blijken het gevolg te zijn van een niet correcte uitvoering tijdens de nieuwbouw.Na onderzoek blijkt dat bij de aanleg van de waterinstallatie keuzes zijn gemaakt, waardoor legionella relatief eenvoudig kan ontstaan. Om gezondheidsrisico's te voorkomen, zal de waterinstallatie aangepast moeten worden. De kosten voor deze aanpassing zijn 40.000 euro.

Dak lekkage

In bouwdeel A-1e verdieping van de Matrix is als gevolg van een dak lekkage inpandig flinke waterschade ontstaan. Omdat dit een geballast dak is (met grind) heeft het enige tijd geduurd voor de oorzaak achterhaald kon worden. Bij een grote inspectie werd ontdekt dat er twee grote scheuren, veroorzaakt door ingetrapt grind de oorzaak zijn. Hemelwater is onder de dakbedekking gelopen en inmiddels is over een oppervlakte van ongeveer 100 m2 het gehele isolatiepakket verzadigd met regenwater. Dit betekent dat minimaal dit gedeelte, maarwellicht het gehele dakbedekkingspakket van dit gebouwdeel gesloopt moet worden en opnieuw opgebouwd. De aanwezigheid van het met water verzadigde dak pakket is een extra ballast voor de dakconstructie. Vervanging van het dak pakket op korte termijn is noodzakelijk. De kosten voor de vervanging van het dak bedragen 94.500 euro

Inbouwtoiletten

Bij de inbouwtoiletten in de Matrix lekt de aansluiting van de valpijp op het toilet. Hierdoor lekt spoelwater achter het toilet met als gevolg, vooral als dit langdurig aanhoudt, dat water onder de vloerafwerking komt. Hierdoor is in een aantal ruimten, naast de toiletvoorziening, schade ontstaan aan de marmoleum vloerbedekking, met als gevolg dat deze in zijn geheel vervangen moest worden. In 2016 zijn vier toiletten hersteld en in 2019 één toilet. Uit onderzoek is gebleken dat dit probleem zich bij 28 toiletten voordoet. De kosten van de aanpassing van de toiletten zijn 47.500 euro.

De geconstateerde technische gebreken kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de gebruikers van de Matrix (als gevolg van legionella besmetting en schimmelvorming). Daarnaast is de kans aanzienlijk dat als de gebreken niet op korte termijn worden opgelost, er sprake zal zijn van aanzienlijke vervolgschade. Het college heeft besloten op de gebreken op te lossen en de kosten komen ten laste van het begroting saldo.