Hardenberg

Brandweer oefent samen met Rijkswaterstaat

Door de redactie

Op woensdag 26 juni stond de wekelijkse oefenavond van de Brandweer in het teken van veiligheidsmaatregelen op autowegen bij incidenten. De laatste jaren is er veel vernieuwd aan het wegennet in deze regio. Rijkswaterstaat was daarom uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over de nieuwe Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten.

In de praktijk treedt de brandweer regelmatig op bij ongevallen, stormschades of branden op autowegen. Het beheer en de verantwoordelijkheid van die wegen ligt bij de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat. In het gebied rondom Hardenberg zijn bijvoorbeeld de N36 en de N48 rijkswegen die vallen onder het toezicht van Rijkswaterstaat. Voor alle wegen is er een standaard richtlijn die voor alle hulpverleners, bergers en wegenwacht hoe er moet worden opgetreden wanneer ze als eerste bij een incident op de autoweg ter plaatse komen. Dit is de zogenaamde 1e veiligheidsmaatregel die bedoeld is voor de eigen veiligheid van hulpverleners en weggebruikers.

De heren Stoeten en De Jong van Rijkswaterstaat namen de vrijwilligers van brandweerpost Hardenberg en Officieren van Dienst uit het cluster Oost van Brandweer IJsselland mee in de onderwerpen die voor de brandweermensen van belang zijn. Het ging vooral over de wijze waarop er gebruik wordt gemaakt van signaleringsverlichting, opstelplek van de voertuigen bij incidenten en voorzorgsmaatregelen om veilig te kunnen werken. Ook voor overige weggebruikers die bijvoorbeeld een incident willen melden op een autoweg is het van belang dat zij een hectometerpaaltje kunnen lezen. De centralisten op de alarmcentrale vragen hier het eerst naar om een goede incidentlocatie vast te stellen.

Voor de aanwezigen was het een leerzame avond omdat er de laatste jaren veel is vernieuwd aan de wegen in ons verzorgingsgebied. Veilig werken op auto(snel)wegen zit bij brandweermensen standaard in de opleiding. Maar een avond als deze is belangrijk om de eerder opgedane kennis op te frissen en nieuwe kennis op te doen. Rijkswaterstaat is een belangrijke partner voor hulpdiensten en door het delen van hun ervaringen die ze dagelijks opdoen op de weg kan er samen gewerkt worden aan de veiligheid bij incidenten.

Word brandweervrijwilliger

Het brandweerkorps IJsselland is doorlopend op zoek naar enthousiaste mensen die net als de brandweervrijwilligers, mensen van Rijkswaterstaat en overige hulpverleningsdiensten zich in willen zetten voor de veiligheid van de burger. Zo ook de post Hardenberg waar potentiele vrijwilligers zich kunnen melden via brandweer@vrijsselland.nl of gewoon eens vanaf 19.00 uur een kijkje kunnen nemen bij de wekelijkse oefenavond, die op de brandweerkazerne aan de Europaweg wordt gehouden.