Hardenberg

Brandbrief van Retail Overijssel over de toekmost

Door de redactie

In een brandbrief van het retail platform Overijssel aan provincies en gemeenten laat het platform uitdrukkelijk weten de coronacrisis ingrijpende gevolgen heeft voor de retailsector in de provincie

Er waren al ontwikkelingen in de binnensteden door meer online shoppen via (inter)nationale digitale platforms, bedrijfsbeëindiging en in sommige regio's bevolkingskrimp. Deze ontwikkelingen komen door de coronacrisis in een stroomversnelling: centrumgebieden komen leeg, veel retailers gaan failliet en door de 1,5 meter samenleving kan het niet meer zo druk worden in de binnensteden als voor de crisis. Dit heeft gevolgen voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van steden en dorpen.

Toekomstscenario's

In de brief staat het volgende: "Er kunnen een aantal toekomstscenario's worden geschetst. De uitersten zijn: na de coronacrisis trekt de retail weer aan en we gaan door met waar we mee bezig waren of er ontstaat versneld een grote leegstand in winkelgebieden doordat er veel bedrijven zijn omgevallen. Het gevolg van dit laatste is dat straten verpauperen en er een onaantrekkelijk winkelgebied overblijft ten nadele van de leefbaarheid voor Overijsselse inwoners. Uiteindelijk zullen we ergens tussen deze uitersten terecht gaan komen, waarbij wij de verwachting hebben dat de leegstand drastisch gaat toenemen op korte termijn. Wij verwachten dat in het komende jaar 25 procent van alle retailondernemers failliet gaan en niet meer terugkomen. Met andere woorden: lege panden en daarmee lege winkelstraten en disfunctionerende binnensteden. Er is een grote urgentie om voortvarend aan de slag te gaan. Nu wachten betekent tijdverlies en dat kunnen we ons niet veroorloven. We moeten concreet samen werken in de Gouden Driehoek van overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren. Waarbij ook onderwijs is aangesloten. Enkel met een stevige en professionele samenwerking, met in de basis leiderschap en mandaat kan er slagkracht worden gemaakt: dit is een kritische voorwaarde van succes". Een van de speerpunten is

centrumgebieden transformeren: "Gebieden zullen versneld veranderen van winkelgebied naar verblijfsgebied. Horeca, dienstverlening, leisure, cultuur, wonen, werken, evenementen, markten, groenvoorzieningen: het hoort allemaal thuis in de binnenstad van de toekomst. Noodzaak is om winkelmeters weg te nemen en te transformeren naar wonen en werken". Het Retail Platform wil dan ook graag dat de gemeente alvast gaat nadenken over hoe de schade beperkt kan worden.