Hardenberg

Bouwbedrijf Zweers koopt groot woonproject in Dalen

Door de redactie

De eerste stap naar nieuwbouw van nog eens 26 appartementen in het hart van Dalen is gezet. Bouwbedrijf W.R. Scholten uit Dalen is eigenaar van het woonproject Caspershof en realiseerde eind 2016 reeds fase 1. Om de woningmarkt een goede impuls te geven en voldoende voortgang in nieuwbouw te houden, verkoopt hij de overige fasen 2, 3 en 4 aan Bouwbedrijf Zweers uit Ane.

Johan Scholten, eigenaar van Bouwbedrijf W.R. Scholten draagt het project met zorg en toewijding over aan Bouwbedrijf Zweers. "Dit bedrijf en hun visie is naar mijn idee passend en zeer geschikt om een dergelijk groot project te realiseren", aldus Johan Scholten. "Voor ons bedrijf legt dit een fors beslag op onze mankracht en organisatie. Voor het dorp is het van belang dat met nieuwbouw voldoende voortgang in de woningmarkt ontstaat. Daarom draag ik het met trots en vertrouwen over aan Bouwbedrijf Zweers, een gedegen bedrijf met ook traditionele bouw. Zweers is in staat vlot te starten met de bouw, vanzelfsprekend nadat een deel van het complex is verkocht. Fase 2 sluit qua bouw nauw aan op het eerste deel en samen vormen zij een prachtig aangezicht in het centrum van Dalen".

Overdrachtmoment

De daadwerkelijke overdracht vond op donderdag 6 februari plaats in het bijzijn van de wethouders Zwiers en Huizing van de Gemeente Coevorden. Beide heren hebben vanuit hun eigen aandachtsgebied, respectievelijk Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling, een groot aandeel geleverd in het tot stand komen van dit project. De ontwikkeling van woonproject Caspershof is op dit moment de enige mogelijkheid tot nieuwbouw in Dalen. Ondernemersvereniging Dalen en andere belanghebbenden waren eveneens getuige van deze overdracht. De verkopende makelaar, Dolf Schürmann van Naober Makelaars was aanwezig om de mogelijkheden tot aankoop van de centrumappartementen te schetsen. Johan Scholten overhandigde aan Allard Zweers de Dalense vlag, om deze tijdens de bouw op het hoogste punt te laten wapperen.

Karakteristiek centrum beeld

In 2016 kreeg Johan Scholten de kans het voormalig gemeentehuis 'De Spinde' in het kloppend hart van Dalen te kopen van de Gemeente Coevorden. Wethouder Jan Zwiers heeft zich hier sterk voor gemaakt. De Spinde was erg verouderd en lokale verenigingen hadden geen onderdak meer. Scholten ontwikkelde het woonproject 'Caspershof' vernoemd naar het naastgelegen monumentale 'Hof van Caspers'. Johan Scholten: "Zonder de support van kartrekker Jan Zwiers en de gemeente was dit project er niet gekomen". Het gebouw is ontworpen door Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen. De stijl van de centrumappartementen Caspershof doet sterk denken aan het voormalige gemeentehuis. Het is van historische waarde, kenmerkend en passend in het karakteristieke beeld van het centrum van Dalen.

Maatschappelijke waarde

Scholten kondigde destijds 4 bouwfasen aan voor woonproject 'Caspershof'. Eind 2016 realiseerde Scholten de eerste fase met de bouw van 7 appartementen. Het is een plan met maatschappelijke waarde geworden. Het naastgelegen verenigingsgebouw De Spinde geeft Scholten in bruikleen aan de bevolking en inmiddels huizen 32 verenigingen hier. Verder is er bij de ontwikkeling van dit project volop aandacht besteed aan het achtergelegen Rijksmonument, het hof van de familie Caspers, door deze volledig in het straatbeeld te betrekken.

Door het vervolg van de bouw van het appartementencomplex wordt er een flinke impuls gegevens aan 'wonen in Dalen' die uiteindelijk een positieve beweging op de woningmarkt teweeg zal brengen.

Info over verkoop van de appartementen via info@naobermakelaars.nl.