Ommens nieuws

Bouw woningen aan de Van Raaltestraat

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om in principe in te stemmen met het bouwen van drie wooneenheden ter vervangen van een oude woning met opstallen op het perceel dr. A.C. Van Raaltestraat 14 in Ommen

Op het perceel aan de Dr. A.C. van Raaltestraat 14 is een oude woning aanwezig. Deze woning ligt wat verder af van zowel deze straat als van het Molenpad. De woning ligt ook deels verscholen achter een bijgebouw welke hoort bij de woning aan het Molenpad 3. Het plan is om de woning met de bijbehorende oude opstallen te slopen en te vervangen door een drietal geschakelde wooneenheden die geschikt zijn voor senioren en starters. De initiatiefnemer geeft aan dat de woningen bedoeld zijn voor senioren. Daarnaast zijn met de eigenaren van de woning aan het Molenpad 3 afspraken gemaakt over de sloop van deze woning met bijgebouw en vervangende nieuwbouw. In totaal worden dus twee woningen met bijgebouwen gesloopt en vervangen door een vrijstaande woning (vervanging Molenpad 3) en drie wooneenheden (vervanging Dr. A.C. van Raaltestraat 14). Op een wat kleiner perceel aan het Molenpad, direct naast de beoogde bouwlocatie is ruimte voor het parkeren van auto's door toekomstige bewoners. De gemeente stem toe omdat vanuit ruimtelijk oogpunt wordt een herinrichting van dit gebied is een wens want daarmee wordt de rommelige situatie verbeterd. De te bouwen wooneenheden zullen worden gesitueerd aan het Molenpad waardoor deze weg ook een betere uitstraling krijgt. Ook is gedacht om de woningen aan de Schurinkstraat 4, 6 en 10 bij het plan te betrekken, maar dit is financieel niet haalbaar.