Hardenberg

Boek 'Zeven takken uit één stam' aangeboden

Door de redactie

Op vrijdagmiddag 1 maart is in het Museum in Gramsbergen een exemplaar van het boek 'Zeven takken uit één stam – Een stam Van der Veen' overhandigd aan het museum. Jan Horstman ontving het boek van Bert van der Veen.

Dit boek is geschreven door Hendrik van der Veen in de zestiger-zeventiger jaren van de vorige eeuw. Hendrik (of Henk) werd geboren in 1920 in Den Velde op boerderij Vredeoord, ook wel bekend als Tjakenblok. Hij was onderwijzer aan scholen in Gramsbergen, Holthone, De Krim en Heino. In zijn vrije tijd was hij een enthousiast onderzoeker van de geschiedenis van zijn voorouders. Daarvoor ging hij vele malen naar het Overijssels archief in Zwolle en bezocht hij diverse families Van der Veen, om persoonlijke verhalen te horen van de verschillende familietakken. De resultaten van dit alles werkte hij nauwgezet uit op de typemachine en deelde deze informatie ook met belangstellenden.

Na zijn overlijden in 2001 dreigde zijn levenswerk in de vergetelheid te raken. Er waren wel exemplaren van zijn boekwerk als multomap binnen de familie in omloop, maar door het meerdere keren kopiëren werd de leesbaarheid er niet beter op. Bert van der Veen, geboren in Loozen, kwam op het idee om het boekwerk te digitaliseren, zodat het opnieuw geprint kon worden en ook via moderne media toegankelijk te maken is. In samenwerking met Janny Woertel-Van der Veen (een nicht van Hendrik) heeft Bert het boekwerk gedigitaliseerd en opnieuw vorm gegeven, zodat het moderner oogt en gemakkelijker leest. Via een drukkerij is er nu een echt boek met een stevige omslag van gemaakt. De inhoud is gebleven zoals Hendrik het heeft geschreven. De beschrijving van de familie stopt dan ook beging tachtiger jaren.

Vecht een belangrijke rol

Via de archieven van gemeentes, notarissen en oude kerkboeken heeft Hendrik in de familiegeschiedenis kunnen terugkijken tot 1689, in een trouwregister van de kerk in Dalfsen. De Vecht heeft een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van de familie naar Hardenberg, Gramsbergen en nog verder stroomopwaarts naar Duitsland. Hij heeft de samenhang van de diverse Van der Veen-families in deze streken in kaart gebracht via zeven stamvaders, die terug te voeren zijn naar de eerste vermelding in Dalfsen. Vandaar ook de titel van het boek: 'Zeven takken uit één stam'. Per stamvader wordt de familiestamboom uitgediept. Maar het boek is veel meer dan een stamboomboek. Het bevat veel verhalen die Hendrik tijdens zijn familiebezoeken heeft opgetekend. Soms vrolijke anekdotes, maar ook aangrijpende verhalen over hoe hard het leven soms kan zijn.

Interesse?

Wie is geïnteresseerd in hoe het leven in de afgelopen eeuwen in deze streken was, komt in dit boek veel boeiende verhalen tegen. In het bijzonder is het boek interessant voor de diverse Van der Veen-families die uit Gramsbergen en omgeving afkomstig zijn of daar nog wonen. Als je maar ver genoeg terugkijkt zal vaak blijken dat deze takken een gemeenschappelijke oorsprong hebben.

Het boek ligt in Museum Gramsbergen voor bezoekers ter inzage. Het is ook mogelijk dit boek te bestellen voor een heel bescheiden bedrag. In het museum kunt u daar meer informatie over krijgen.