Hardenberg

Boek over Jacob van Foreest van Heemse

Door de redactie

Vorige week kreeg de Historische Vereniging Hardenberg het eerste exemplaar aangeboden van het boek 'Jacob van Foreest van Heemse'. Het boek werd in ontvangst genomen door Harry Hendriks, de voorzitter van de Historische Vereniging.

De schrijver van het boek Johan Smit vertelt: "Ik woon aan de Van Foreestallee in de Marslanden. We hebben elk jaar een straatfeest en het bleek dat eigenlijk niemand wist wie Van Foreest was. Op ons straatnaambordje staat ook niets over hem. Ik ben toen onderzoek gaan doen. Dat mondde uit in een boek. Ik weet nu dat hij uit een oud adellijk geslacht uit Alkmaar stamde. Tijdens een logeerpartij bij zijn tante Johanna Gravin van Rechteren in Gramsbergen moet hij verliefd zijn geworden op Maria Clara uit Heemse, de kleindochter van Clara Feyoena. Hij trouwde in 1796 en ging met Maria Clara wonen op de havezate Collendoorn. Via zijn vrouw erfde hij in 1807 het Huis te Heemse. Het echtpaar verhuisde naar Heemse en van toen af aan noemde hij zich Jacob van Foreest van Heemse. Van zijn schoonvader erfde hij later half Collendoorn en van zijn tante ook nog eens het Huis te Gramsbergen. Toen was de halve omgeving van Hardenberg van hem. Overal had hij invloed: als man van adel, als grootgrondbezitter, als gemeenteraadslid, in de Provinciale Staten van Overijssel, als markerichter en als kerkbestuurder. Zijn leven eindigde tragisch. Van zijn vijftien kinderen bleven er maar vier in leven. En toen zijn enige zoon op 23-jarige leeftijd stierf, begon hij de boel te verkopen. Na zijn dood in 1854 verkochten zijn dochters de rest. Niets herinnert nu meer aan hem. Alleen zijn grafsteen op het oude kerkhof naast de Lambertuskerk in Heemse is er nog. Plus natuurlijk de 'Van Foreestallee'. Het boek gaat niet alleen over Jacob van Foreest, maar geeft ook een inkijkje in de geschiedenis van Heemse en Collendoorn in de eerste helft van de negentiende eeuw".

Het boek is verkrijgbaar via jhsmit@telfortglasvezel.nl.