Hardenberg

Blij met riolering

Door de redactie

In 2007 werd riolering door de lezers van het British Medical Journal verkozen tot belangrijkste doorbraak van de afgelopen 200 jaar. Niet de uitvinding van de gloeilamp, niet de ontdekking van de penicilline of de digitale revolutie. Nee; het simpel scheiden van vuil- en schoon water heeft de mensheid enorme stappen vooruitgebracht.

De Romeinen zagen al in hoe de scheiding van afvalwater en zuiver water enorme voordelen opleverden voor de volksgezondheid.

Door hun vernuftige aquaducten voerden ze over grote afstand schoon water aan naar de stad en lieten het gebruikte water via separate kanalen weer afvoeren.

Gebruik kunnen maken van schoon en veilig water, dat moest hier duizend jaar later nog uitgevonden worden.

De Amsterdammers hingen tot ver na de Middeleeuwen nog steeds met hun privaat boven de gracht.

Daarom was het in die tijd ook veel veiliger om bier dan water te drinken.

Tegenwoordig vinden we het echter heel normaal dat er een goed werkend rioolsysteem is, we verwachten dat ook gewoon en staan er vaak amper bij stil waar ons afvalwater blijft.

Dat geeft al aan dat dit onderwerp voor ons eigenlijk geen issue meer is.

De eerste politicus die de verkiezingen in gaat door voor een goed werkende riolering te pleiten moet nog gevonden worden. Terwijl er waarschijnlijk wel politici gesneuveld zijn vanwege een lakse houding t.o.v. een slecht werkend afvoersysteem.

Toch zou het goed zijn om hier eens wat vaker bij stil te staan en onze zegeningen te tellen.

Door onze uitstekend werkende riolen blijven ons veel enge ziektes bespaard en kunnen we zorgeloos water tappen uit de kraan, zonder dat we ons hoeven af te vragen of het wel veilig is.

Uiteraard behoeft alles wat ooit is aangelegd en aangesloten onderhoud en daar zijn mannetjes voor, zodat we ons daar ook al niet meer druk over hoeven te maken.

In de wijde omgeving van Hardenberg rijden veel van die mannetjes en soms een enkele vrouw in gele busjes om te zorgen dat iedereen ongehinderd gebruik kan maken van een goed werkende afvoer.

Onderhoud aan uw riolering, letterlijk van levensbelang.

Denk er eens aan als u weer eens zo'n busje ziet rijden.

RRS Nederland B.V.

Vlaskampweg 2 in Ane.