Hardenberg

Bingo bij carnavalsvereniging Kloosternarren

Door de redactie

Dinsdag 1 oktober vond in café De Kleinhaar de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van C.V. Kloosternarren plaats. De vereniging is op 26 maart opgericht tijdens een informele bijeenkomst. Op die avond is besloten gezamenlijk de schouders eronder te zetten en een vijfkoppig bestuur is het afgelopen half jaar druk geweest één en ander vorm te geven. Tijdens de ALV zijn de opgestelde statuten unaniem goedgekeurd, waardoor de vereniging nu bij notariële akte formeel wordt.

Hoewel er nog geen enkele ruchtbaarheid aan was gegeven meldden jong en oud zich reeds aan. Het animo is dusdanig dat er reeds werkgroepen zijn geformeerd voor de diverse werkzaamheden. Een inmiddels aangeschafte carnavalswagen zal een metamorfose ondergaan.

Bingo avond

Om dit alles te bekostigen wordt er op dé carnavalsdatum bij uitstek, de 11e van de 11e (maandag 11 november) een gezellige bingo-avond georganiseerd in café De Kleinhaar, Dorpsstraat 32 in Kloosterhaar. De kosten zijn tien euro per persoon en vijf euro voor een extra boekje. Er wordt afgesloten met een grandioze superronde. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang bingo 20.00 uur. Iedereen is welkom. Potentiële nieuwe leden kunnen zich deze avond aanmelden of via de website: kloosternarren.nl.