Hardenberg

Bijzondere gebeurtenis tijdens de MBO-verpleegkundige diplomering

Door de redactie

Vrijdag 5 juli hebben ongeveer 70 studenten hun diploma MBO-verpleegkunde ontvangen. In deze grote groep zitten moeder Diana en dochter Marly. Diana heeft een groot aantal jaren geleden haar diploma VZ-IG behaald en is gaan werken bij ZorgAccent. Via deze organisatie kreeg ze de mogelijkheid om verkort in 2 jaar BBL (werken en leren) het diploma Verpleegkundige te gaan halen. Marly is gestart in de BOL (school en stage) en had vanaf het tweede jaar een bijbaantje bij ZorgAccent. Zij hebben haar aangeboden de opleiding in BBL te vervolgen en nu krijgen moeder en dochter op dezelfde dag het diploma. Beiden blijven werken bij ZorgAccent in de thuiszorg. Een bijzondere gebeurtenis.

Maar wat echt bijzonder is: Moeder Gerrie en dochters Jennifer en Chantal staan met z'n drieën in de belangstelling. Gerrie heeft een aantal jaren geleden het diploma VZ-IG behaald en volgt nu via Saxenburgh Groep de verkorte opleiding tot verpleegkundige. Zij heeft ook een stage gelopen in het ziekenhuis en krijgt daar een contract als verpleegkundige. Jennifer heeft eerst de opleiding MZ gedaan. Ze liep stage in de verstandelijk gehandicaptenzorg maar had ook interesse in verdieping in ziektebeelden en verpleegtechnisch handelen. Ze wist in 3 jaar de opleiding af te ronden. Het laatste jaar liep zij stage in het ziekenhuis in Hardenberg, maar haar hart ligt toch bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft bij de Baalderborg Groep een baan gekregen. Chantal is begonnen in de BOL, in het derde leerjaar liep zij stage op de revalidatie afdeling in Clara Feyoena Heem in Hardenberg. Dat beviel zo goed dat zij daar kreeg aangeboden de opleiding het laatste jaar in BBL af te ronden. Ze had nog een jaar te gaan en kon blijven werken op de revalidatie unit. Na haar diplomering gaat zij werken bij verpleeghuis de Horst in Emmen. Het Alfa-college vindt het fantastisch dat zo velen hun diploma weten te behalen en zeker wanneer uit dezelfde families/gezinnen mensen hun werk in de zorg weten te vinden en daar met hoofd, hart en handen aan het werk gaan. De drive van de studenten om het mooie vak van verpleegkundige uit te oefenen is voor de docenten een grote motivatie om een kwalitatief goede opleiding neer te zetten die aansluit bij de eisen vanuit de praktijk.

Over het Alfa-college

Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de thema's Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.