Hardenberg

Bijeenkomsten in de regio

Door de redactie

Alzheimer Cafés

Niet alles is online of vanuit een boek of cursus te leren. Soms heb je gewoon behoefte aan persoonlijk contact met mensen die weten waarover het gaat. Daarvoor is het Alzheimer Café. Acht keer per jaar is er een bijeenkomst. Deze heeft een inspirerend, informatief en soms ook confronterend thema. Je kunt rekenen op deskundige sprekers, boeiende discussie en gezelligheid. Het Alzheimer café is er voor iedereen die met dementie te maken heeft. U hoeft zich niet aan te melden. De toegang is gratis, evenals het kopje koffie of thee. In deze regio zijn meerdere Alzheimer Cafés.

Alzheimer Café Coevorden.

Het Alzheimer Café wordt ook gedurende het jaar 2020 gehouden in het Kasteel te Coevorden (Kasteel 29). Een jaar waarbij de nadruk gelegd zal worden op het herkenbaar maken van... en creëren van meer begrip voor mensen die lijden aan de ziekte dementie.

Het Alzheimer Café staat dinsdag 4 februari weer garant voor een boeiend programma, met als thema: 'Domotica'. Domotica is een systeem, waarbij met het gebruik van elektronische apparatuur als hulpmiddel, mensen die lijden aan de ziekte dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Het kan een vorm zijn van zorg op afstand. Een deskundige geeft uitleg over de mogelijkheden. Misschien heeft u behoefte aan zorg of ondersteuning in het omgaan bijvoorbeeld met de ziekte dementie en praktische oplossingen zijn niet altijd eenvoudig te vinden. De Wet maatschappelijke ondersteuning kan u ook bij inzet van 'Domotica' adviseren en ondersteunen. Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café, is het mogelijk om vragen te stellen omtrent dit onderwerp. Mocht u aangepast vervoer nodig zijn/of voor meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: Joop ten Caat, coördinator Alzheimer Café Coevorden, 0524- 526863 of 06-19431405.

Alzheimer Café Dedemsvaart/Balkbrug

Dinsdag 11 februari is er weer een Alzheimer Café waarbij het thema zal zijn: "Veilig financieel oud worden. Wat kan ik regelen?". Veel ouderen hebben hulp nodig, ook voor hun financiële administratie. Doordat veel geldzaken tegenwoordig via internet gaan, is het voor ouderen vaak nog lastiger geworden om hun eigen financiën bij te houden. Dit maakt ouderen afhankelijk van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken. Bijvoorbeeld bij het pinnen of internetbankieren. De pleger kan een (klein)kind van de oudere zijn, een andere mantelzorger of een professionele zorgverlener. Om dit te voorkomen is de Alliantie Hardenberg-Ommen opgericht, een samenwerkingsverband tussen partijen die hun kennis over financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Ook als familieleden of (mantel)zorgverleners misbruik vermoeden, kunnen ze daar terecht met hun zorg. Deze avond zullen Ada Bakker van de Rabobank en Jonny Zandvoort van Vechtstede Notarissen namens de Alliantie ons breed informeren over dit thema in het Zorgcentrum Schuttevaer, in de Algemene ruimte De Haven, Schuttevaer 35 in Dedemsvaart. De inloop met koffie is vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur.

Alzheimer Café Hardenberg

Dinsdag 18 februari is er in het Boomstamrestaurant Het Heemse aan de Blanckvoortallee 2 het Alzheimer Café in Hardenberg. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en omstreeks 21.30 uur is de afsluiting.

Het thema voor deze avond is: 'Blijf niet te lang weg.....' Dit is de titel van een boek, geschreven door Ira Stam, wat gaat over liefdevolle (mantel)zorg en dementie. Haar moeder is het middelpunt, Ira mantelzorger, van waaruit zij geschreven heeft, met een bijdrage van een medewerker in de zorginstelling waar haar moeder woont en van een verpleegkundige. Ira is onze gast, waar we mee in gesprek gaan over zaken rondom mantelzorg, haar moeder en haar dementie en wat er verder ter sprake komt, vanuit u als bezoeker van het Alzheimer Café. Er is een boekentafel en informatie vanuit Alzheimer Nederland aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna Martens via Carinova Mantelzorgondersteuning, 0900 – 8662, of met Nora Wolsleger, maatschappelijk werker ouderenzorg van de Saxenburgh, 0523-277 000

Longpunt Hardenberg

Op 11 februari staat het Longpunt in Hardenberg in het teken van goede voeding bij een longziekte. Goede voeding is belangrijk voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een longziekte. Diëtiste Lotte Bijker van diëtistenpraktijk van Asselt, bespreekt deze middag de voeding en gebruik van supplementen bij longproblemen. Ze vertelt over bewust kiezen en koken; een gezonde en gemakkelijke hap, bijvoeding en ze geeft tips. Het belooft een interessante middag te worden. Je bent op 11 februari van harte welkom om 14.00 uur in Het Heemse, Blanckvoortallee 2 te Hardenberg. Wie een longziekte heeft, krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt u uw leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor u betekenen? Voor een antwoord op al deze vragen is er nu het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds. Meerdere keren per jaar zijn er themabijeenkomsten waarop patiënten en hun partners en zorgverleners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend spreken (long)artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. over een onderwerp. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u bellen met Jannie ten Hertog,, 0523-615773. Zie ook www.overijssel.longfonds.nl. Bezoekers wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van. In Nederland zijn een miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte. Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) zet zich in voor iedereen met een chronische longziekte en voor iedereen met gezonde longen.

NAH café Vechtdal

Woensdag 12 februari organiseert NAH café Vechtdal een avond met als thema: Arbeidsparticipatie. Vanaf 19.00 uur zijn de deuren geopend en staat er koffie en thee klaar. Het programma start om 19.30 uur en de avond duurt tot 21.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden. De ontmoetingsplek is gevestigd in Dagbesteding Hardenberg (InteraktContour), Burg. Bramerstraat 228, 7772 CE Hardenberg.Een aanzienlijk aantal van de mensen die jaarlijks getroffen worden door een vorm van niet-aangeboren hersenletsel behoort tot de beroepsbevolking. Slechts 40 procent van deze mensen keert binnen twee jaar terug naar werk. Niet-aangeboren hersenletsel heeft dus grote impact op het vermogen om te werken. Daarnaast is er nog veel onbekend over de (vaak onzichtbare) gevolgen bij bijvoorbeeld werkgevers en bedrijfsartsen. Tijdens deze bijeenkomst willen we stilstaan bij deze gevolgen voor arbeidsparticipatie, maar ook adviezen en tips met elkaar delen.

Wie meer informatie wenst kan contact opnemen met Astrid Wenker van InteraktContour, 06-51193312 of mail a.wenker@interaktcontour.nl. NAH café Vechtdal is een ontmoetingsplek voor mensen die leven met de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel. Het NAH café wordt gerealiseerd door de volgende instanties: Saxenburgh Groep, InteraktContour, Carinova Mantelzorg in samenwerking met de Nederlandse patiënten vereniging Hersenletsel.nl

Parkinson Café Hardenberg e.o.

In de maand februari is er geen bijeenkomst van het Parkinson Café Hardenberg e.o..De volgende bijeenkomst is op donderdag 19 maart 2020. Op deze middag is het thema '(Levens)testament en wat kun je regelen rondom zorg'. Spreker is Brendie Seinen (notarieel medewerkster) van Vechtstede Notarissen. Wilt u meer informatie, bel dan 06-14056171 of mail info@parkinsoncafehardenberg.nl of kijk op Facebook: https://www.facebook.com/parkinsoncafehardenberg/ Graag tot ziens op 19 maart 2020.