Hardenberg

Bijeenkomst windenenergie massaal bezocht

Door de redactie

De mogelijke plaatsing van windmolens in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo leeft sterk bij de inwoners van deze dorpen. Dat blijkt uit de enorme opkomst tijdens de informatiebijeenkomst over het pilotproject op maandag 11 februari bij Veenlust in Bergentheim.

De gemeente Hardenberg wil in 2030 een derde van alle gebruikte energie duurzaam opwekken. Om deze doelstelling te halen, besloot de gemeenteraad in oktober 2017 om met vijf kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Eén daarvan is het opwekken van windenergie in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Het is de bedoeling dat deze pilotprojecten samen met inwoners en lokale partijen vorm krijgen. Hierbij is aandacht voor het meeprofiteren van inwoners van een gebied waar duurzame energie wordt opgewekt.

Kritisch publiek

In het eerste deel van de avond praatte wethouder Jan ten Kate de aanwezigen bij over de duurzaamheidsambities van de gemeente en dit pilotproject. Een deskundige gaf een toelichting op de keuze om in dit gebied aan de slag te gaan. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) sprak met de aanwezigen over de manier waarop zij betrokken kunnen en willen zijn.

Tijdens het tweede deel van de avond, waarin de aanwezigen gelegenheid kregen om vragen te stellen, werd duidelijk dat het publiek in ruime mate kritisch, op zijn best sceptisch, was over de gemeentelijke plannen. Dat resulteerde onder meer in kritische vragen aan het adres van wethouder Ten Kate. Ook vroeg men zich af hoe onafhankelijk het verrichte onderzoek werkelijk kan zijn, als het bureau dat het onderzoek uitvoert wordt betaald door de gemeente Hardenberg.