Hardenberg

Bijeenkomst Havenzate Es drukbezocht

Door de redactie

De Hardenbergse wijk Marslanden wordt uitgebreid met woningen in het duurste segment. Ter hoogte van de buurtschap Collendoorn is in het gebied Havenzate Es ruimte voor circa 90 vrijstaande woningen op ruime kavels. Om de bouw van woningen in de Havenzate Es mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt al sinds woensdag 19 december ter inzage. Woensdag 9 januari was er een drukbezochte inloopbijeenkomst in het gebouw De Matrix aan de Erve Odick in Hardenberg.

Het deelgebied Havenzate Es ligt te oosten van de buurtschap Collendoorn en aan de zuidkant van de Havenzateweg. In het gebied is ruimte voor vrijstaande woningen op ruime kavels. De grootte van de kavels varieert van 600 tot 3500 vierkante meter. De kavels worden door de gemeente uitgegeven.

Landschappelijk karakter

Het plan houdt rekening met bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische karakter van dit gebied als een zelfstandige buurtschap. Bomen, lanenstructuren en hoogteverschillen blijven behouden. Het centrale hoger gelegen deel van de es blijft onbebouwd. De woningen aan de noord en oostrand sluit vooral aan op de landelijke omgeving. De woningen worden hier afgewisseld met open en ongebouwde gedeelten.

Aansluiting aan bestaande woningbouw

De woningbouw aan de zuidrand van Havenzate Es sluit meer aan bij de rest van Marslanden. Hier staan de woningen iets dichter op elkaar. In z'n algemeenheid is het de bedoeling dat woningen in de Vanenzate Es goed passen in de landelijke omgeving, met een boerderijachtig of landhuiskarakter.

Circa 1.200 woningen

In de woonwijk Marslanden zijn de afgelopen jaren al circa 1.200 woningen gebouwd. De wijk heeft goede voorzieningen zoals een winkelcentrum en scholen. Om te zorgen dat er voldoende nieuwe woningen zijn voor verschillende doelgroepen wordt de wijk Marslanden richting het noorden uitgebreid. Eind 2018 is gestart met de uitbreiding in het deelgebied De Cirkel. Hier wordt momenteel volop gebouwd door particulieren en ontwikkelaars. Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente Hardenberg nauw samen met Roosdom Tijhhuis.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer