Hardenberg

Bijeenkomst HartveiligHardenberg

Door de redactie

Op woensdag 3 april is er een bijeenkomst gepland voor alle hulpverlener en toezichthouders van de ruim 100 AED's. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Gebouw Hoogenweg, Hoogenweg 45, 7793 HP Hoogenweg. Aanvang: 20.00 uur.

Op het programma staat onder andere: de vervanging van de AED; de keuze van de nieuwe AED; Alarmering via HartslagNu en de AVG wet; communicatie van de toezichthouder naar de hulpverlener. Kortom een interessante avond staat op het programma.

Als gastspreker hebben ze iemand van HartslagNu uitgenodigd. Die iets gaat vertellen over de veranderingen van het afgelopen jaar en de alarmering zoals die nu wordt gedaan. Ook is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. Als u aanwezig wilt zijn op deze avond, meld u zich dan voor maandag 1 april aan per mail aan hartveilig@destuw.nl of bellen met De Stuw, 0523-267478.