Hardenberg

Bewonerscommissie en Mijande Wonen werken samen aan plan voor De Oale Bouw

Door de redactie

De afgelopen periode spraken de bewonerscommissie en Mijande Wonen met elkaar over de stappen die partijen samen willen zetten om tot een plan voor De Oale Bouw in Westerhaar te komen. Het gezamenlijke doel is om dat met de bewoners van De Oale Bouw te doen.

'Wij hebben de afgelopen periode goede gesprekken gevoerd met Mijande Wonen. Wij hebben zowel onze zorgen als onze ideeën gedeeld. Wij kijken er naar uit om samen te werken aan een nieuw plan voor De Oale Bouw en roepen bewoners op om in gesprek te gaan met Mijande Wonen om hun woonwensen te delen', vertelt Yvonne Spijker, voorzitter van de bewonerscommissie De Oale Bouw.

'De afgelopen tijd voerden we prettige en constructieve gesprekken met elkaar. Ik realiseer me dat we nog best een weg te gaan hebben met elkaar, maar ik kijk er naar uit om om met de bewonerscommissie en de bewoners te werken aan een plan voor een toekomstbestendige wijk', licht Melanie Maatman, directeur-bestuurder van Mijande Wonen toe.

Samenwerking

Mijande Wonen onderzoekt samen met de bewonerscommissie welke mogelijkheden er zijn om tot een ander plan voor de wijk te komen. De bewoners van De Oale Bouw worden hierbij betrokken. Zij hebben zelf de keuze of en hoe zij met Mijande Wonen aan tafel willen. Bijvoorbeeld door een individueel gesprek en/of door deel te nemen aan een groepsgesprek. De bewoners ontvangen hier binnenkort meer informatie over.

Gewenst resultaat

De wensen en behoeften van bewoners en de uitgangspunten van Mijande Wonen worden naast elkaar gelegd, getoetst op haalbaarheid en zijn de basis voor het plan voor De Oale Bouw. Een plan dat moet leiden tot een duurzame wijk en dat aan de vraag van nu en de toekomst voldoet. De verwachting is dat dit plan er na de zomer ligt.

Wat betekent dit voor bewoners?

De bewoners uit De Oale Bouw zijn via een gezamenlijke nieuwsbrief van de Bewonerscommissie De Oale Bouw en Mijande Wonen geïnformeerd wat dit voor hen betekent. Voorlopig verandert er voor bewoners niets voor hun woonsituatie.