Hardenberg

Bewoners Moscou zien licht aan het eind van de tunnel

Door de redactie

Park Moscou bij Bergentheim wordt meer dan een halve eeuw na de opening omgevormd van recreatiepark tot officieel woongebied. Het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het park een woonbestemming te geven. Het college komt tot dit voorstel na uitgebreid onderzoek in het kader van het project Vitale Vakantieparken. Dit project is erop gericht om de vitaliteit van vakantieparken waar recreatief gebruik achterblijft te verbeteren. Op vier parken in de gemeente Hardenberg is verkend welke verbeteringen nodig zijn om de parken vitaal en toekomstbestendig te maken. Eén van die parken is Park Moscou in Bergentheim.

Park Moscou grenst aan de bebouwde kom van Bergentheim. Op het park staan ongeveer 80 woningen. Deze zijn in jaren '60 gebouwd als recreatiewoning, maar vaak gekocht als eerste woning. Veel mensen wonen er al jarenlang permanent. Omdat permanent wonen op een recreatiepark in de gemeente Hardenberg niet is toegestaan, wordt dit in veel gevallen gedoogd. Mensen die al voor 1 oktober 2012 waren ingeschreven op het adres van een recreatiewoning, kregen eerder al tot oktober 2022 de tijd om een oplossing te vinden.

Licht aan het eind van de tunnel

Dinsdagavond 9 februari vond de oriënterende ronde van de gemeenteraad in Hardenberg plaats. Ingrid van der Zon, voorzitter van de Verenigging van Eigenaren van Park Moscou was hierbij aanwezig. "Eindelijk komt er licht aan het eind van de tunnel, Vanwege de steeds weer dreigende handhaving tegen de permanente bewoning hebben veel bewoners stress ervaren", vertelt Ingrid. Jan Ophof, één van de bewoners van het park: "Al die jaren leverde het wel lichtelijk stress op, maar in het achterhoofd had ik altijd de gedachte dat als we in gesprek bleven met de Gemeente het ook wel goed zou komen"". Jan Ophof woont met zijn gezin al vanaf 1998 op Park Moscou.

Juichen het besluit toe

Na tientallen jaren van juridisch touwtrekken over wel of geen permanente bewoning krijgt het park eindelijk een woonbestemming. "Volgend jaar woont de langst wonende bewoner hier al vijftig jaar. Ik heb veel bewoners gesproken, en het leeft enorm onder de bewoners. Oudere bewoners kunnen nu blijven wonen op hun vertrouwde plek en de kinderen kunnen blijven sporten op het naburig sportterrein. We zijn erg blij met dit raadsvoorstel, en hopen op groen licht om deze transformatie verder uit te werken, waar iedereen trots op kan zijn. Ik heb het volste vertrouwen dat de gemeente en de Vereniging van Eigenaren er samen uitkomen.". Jan Ophof "Ik woon hier met veel plezier in deze prachtige omgeving. Wij juichten het besluit toe en zullen ervoor zorgen dat het een mooie woonwijk blijft". Volgens mevrouw Zon staan zo'n tachtig procent achter de omzetting. Als de plannen doorgaan blijft de VVE bestaan en blijven de zelf aangelegde infrastructuur, riolering en verlichting in handen van de eigenaren.

Kost gemeente geen geld

De raadsleden hadden dinsdagavond grote vraagtekens bij de kosten. De omzetting naar permanent wonen gaat de gemeente Hardenberg geen geld kosten laat wethouder Breukelman weten. Een deel van de kosten wordt gezamenlijk betaald door de eigenaren via de VVE en een deel door de bewoners individueel. Per bewoner zal maatwerk nodig zijn om hun woning aan te passen. Deze kosten zijn voor de bewoner zelf. "Door de waardestijging van de woningen, kunnen de bewoners zelf voor de kosten opdraaien. De gemeenschap gaat dit geen geld kosten", aldus wethouder Breukelman. Jan Ophof: "Over deze kosten kan ik nog niets zeggen, omdat hier nog niets over bekend is". De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren.