Hardenberg

Bewoners Hessenweg gaan voor veiligheid

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om een onafhankelijk verkeerskundig bureau opdracht te geven om de voor- en nadelen van de afsluiting van de Hessenweg in Heemse bij de Boshoek te beschrijven.

Afgelopen zomer is de Boshoektunnel in gebruik genomen en is de Hessenweg ter hoogte van nummer 7 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting heeft voor een maatschappelijke discussie gezorgd. Daarom zijn eind 2018 de werkzaamheden aan de Hessenweg opgeschort. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden en zijn de wensen voor het college duidelijk. De bewoners van de Hessenweg van de nummer 58 tot 72 vinden in ieder geval de situatie sterk verbeterd. "Het gaat toch om veiligheid en wij zijn blij met de afsluiting. Het is nu een stuk veiliger. De tunnel heeft veel geld gekost en is het meer dan waard. Vanaf het begin was duidelijk dat de Hessenweg werd afgesloten", laten de omwonenden weten. "Dat er nu een bureau wordt ingeschakeld is volgens mij niet nodig. Er is veel minder sluipverkeer en er wel volop geparkeerd aan de Hessenweg door bezoekers van de Boshoek. Maar toch is de situatie veiliger dan voorheen. Een andere optie was de ontsluiting van de Boshoek aan de Eikenlaan, maar ook dit was destijds geen goed idee. Wat ons betreft is er helemaal geen verkeerskundig bureau nodig. Voor ons is het wel duidelijk. Het is een stuk veiliger en daar gaat het om. Tja en dan moet je soms iets verder rijden. Maar dat maakt toch niet uit".

In juni kan er een verkeersbesluit worden genomen. Wanneer er een verkeersbesluit moet worden genomen kan in het najaar van 2019 gestart worden met de uitvoering van de definitieve inrichting van de Hessenweg. Als in juni besloten wordt om de afsluiting op te heffen en de Hessenweg weer open te stellen voor al het verkeer, is er formeel geen verkeersbesluit noodzakelijk. Wel is het dan noodzakelijk om het kruispunt met de nieuwe weg anders vorm te geven. Wanneer gekozen wordt voor de openstelling van de Hessenweg is het juridisch eerder mogelijk om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren dit kan dan in juli tot en met september.