Ommen

Beweegtuin voor iedereen

Door de redactie

De gemeente Ommen stelt 6.750 euro beschikbaar als bijdrage in het realiseren van een calisthenicspark in het park aan de Danteweg. Deze moderne beweegtuin wordt vrij toegankelijk voor iedereen.

Een calisthenicspark is een soort beweegtuin waar verschillende fitnessoefeningen uitgevoerd kunnen worden met je eigen lichaamsgewricht. De sport groeit in populariteit, mede vanwege de landelijke tendens dat mensen steeds minder in verenigingsverband sporten en steeds meer op eigen gelegenheid. Het park is een initiatief van Jonathan van Elburg, zelf beoefenaar van deze sport. Hij heeft gepeild of er in Ommen behoefte is voor een calisthenicspark en de uitkomst daarvan was erg positief. Ook heeft een aantal sportaanbieders uit de gemeente Ommen aangegeven interesse te hebben en er ook wel een rol in te willen spelen.

Ommen is blij met dit initiatief, de gemeente streeft naar een sportieve openbare ruimte die de inwoners uitnodigt naar buiten te gaan en te sporten / bewegen. Dit initiatief kan daaraan bijdragen. Bovendien heeft het park een sociaal aspect, is het een plek voor ontmoeting. Omdat het park vrij toegankelijk wordt voor iedereen, biedt het ook mensen die geen duur (fitness)abonnement kunnen betalen de mogelijkheid om deze sport te beoefenen.

Subsidie

De aanleg van de beweegtuin kost ongeveer 27.000 euro. Vanuit de provincie is er subsidie beschikbaar voor initiatieven in de openbare ruimte, ter grootte van 75 procent van het totaalbedrag. Dat is in dit geval dus 20.250 euro. De resterende 6.750 euro stelt de gemeente Ommen beschikbaar.