Hardenberg

Bestuurswissel tijdens ALV Plaatselijk Belang Dedemsvaart

Door de redactie

Nadat de geplande ledenvergadering van Plaatselijk Belang Dedemsvaart eerder dit jaar door de Corona geannuleerd moest worden, heeft het bestuur nu toch een nieuwe datum gepland. Met in acht neming van de RIVM regels zal er op maandag 21 september vanaf 19.30 uur voor alle leden van de vereniging in MFC 'De Baron het officiële programma worden gepresenteerd.

Zoals gebruikelijk komen hierbij de notulen, jaarverslag, en financieel overzicht aan de orde. Speciaal is dit jaar wel de bestuur verkiezing. Twee bestuursleden treden volgens rooster af en zijn niet herkiesbaar, maar daarnaast zijn er ook drie bestuursleden welke in verband met omstandigheden de keuze hebben gemaakt om helaas het bestuur te verlaten. Zo zal onder andere de voorzitter Meine Fernhout door verhuizing naar Balkbrug niet langer deel kunnen uitmaken van de Dedemsvaartse belangen vereniging.

Voor de vrijkomende plekken heeft het bestuur drie personen gevonden om zitting in het bestuur te nemen. Na goedkeuring van de leden zal het aantal bestuur leden hierdoor van negen naar zeven personen krimpen.

Twee presentaties

Na het officiële gedeelte zullen er twee presentaties plaatsvinden welke ook door niet leden te bezoeken zijn. Vanaf 20.30 uur zal er tekst en uitleg gegeven worden betreffende de aanpak en stand van zaken aan de N377. De autoweg waaraan Dedemsvaart grenst. Ook zal er namens de gemeente Hardenberg een presentatie plaatsvinden betreffende de biodiversiteit, en de ontwikkeling en aanleg van speciale plekken welke hiermee samenhangen.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer