Hardenberg

Bermgras als groene grondstof

Door de redactie

De gemeente Hardenberg wil graag blijven deelnemen aan een project van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe (GCZWD) waarbij bermmaaisel dient als grondstof voor bijvoorbeeld karton of plaatmateriaal. Het project moet leiden tot CO2-reductie en werkgelegenheid en biodiversiteit stimuleren.

JGracey_Stinson

In de afgelopen periode heeft Hardenberg, samen met de provincie Drenthe, zes Drentse gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, ondernemers en onderwijsinstellingen, deelgenomen aan het bermgrasproject. De eerste fase van dit project zit er nu op, daarin is onderzocht hoe bermgras kan worden gebruikt als grondstof voor andere producten en wat dit betekent voor de CO2-uitstoot. Gebleken is dat bermgras een goede kans biedt om CO2 te verminderen, wat het voor ondernemers interessant maakt om bij het project aan te sluiten.

Het project gaat nu de tweede fase van drie jaar in. Daarin wordt voorzien in het opzetten van een HUB waar de gemeenten en het waterschap hun bermmaaisel kunnen inleveren en het opzetten van een fabriek waarin het maaisel wordt verwerkt tot plaatmateriaal. Daarbij worden afspraken gemaakt over de condities voor het inbrengen en verwerken van het maaisel én over de hoeveelheid maaisel waarvoor de deelnemers zich garant stellen. Dat laatste is nodig om zeker te zijn dat de fabriek rendabel kan worden gerund.

Kanttekeningen

Hardenberg wil graag blijven deelnemen aan het project, maar daaraan zitten enkele haken en ogen. In deze gemeente draait namelijk ook al het project 'Berm zoekt boer', waarbij bermmaaisel wordt gebruikt als bodemverbeteraar voor lokale agrarische bedrijven. In het GCZWD-project ligt de prioriteit bij het verwerken van gras tot plaatmateriaal en komt pas in tweede instantie bodemverbetering in beeld. Het 'Berm zoekt boer'-project draait echter goed en daarom stelt Hardenberg als randvoorwaarde bij deelname aan het GCZWD-project dat het de eerste prioriteit kan blijven geven aan de inzet van bermgras als bodemverbeteraar. Om dezelfde reden wil Hardenberg geen leveringsverplichting opgelegd krijgen voor het GCZWD-project. Volgens Hardenberg is dat ook niet nodig omdat de overige deelnemers voldoende bermgras kunnen leveren voor een rendabele fabriek.