Hardenberg

Beleidsregels kapsalons vastgesteld

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om de beleidsregel kapsalons vast te stellen. De beleidsregel kapsalons aan huis is opgesteld om een rem te zetten op de toename van het aantal thuiskappers en daardoor de centrumfunctie van de grotere kernen in de gemeente te versterken.

De inspraakversie van de beleidsregel heeft vanaf 17 januari gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de periode van terinzagelegging is één schriftelijke zienswijze ontvangen. In de zienswijze wordt gevraagd om niet alle voorzieningen, zoals kapsalons, in het centrum te concentreren. Ook is het misschien voor de leefbaarheid van het plaateland beter om de ZZP-ers de mogelijkheid te bieden om hun bedrijf te starten vanuit bijvoorbeeld een agrarisch bedrijfsgebouw. Dit geeft ook geen overlast voor omwonenden. De beleidsregelkapsalons aan huis heeft alleen betrekking op kapsalons en niet op andere vormen van bedrijvigheid. Het beoogde effect van de beleidsregel is het versterken van de winkelgebieden in zeven grotere kernen in de gemeente. En het op peil houden van het voorzieningenniveau in de overige kernen. In de beleidsregel kapsalons aan huis wordt aangegeven in welke gevallen de gemeente nog vergunning wil verlenen voor een kapsalon aan huis. De beleidsregel maakt een onderscheid tussen kernen met een eigen winkelcentrum (Hardenberg, Dedemsvaart, Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen, Slagharen en de Krim) en kernen zonder eigen winkelcentrum. In de kernen met een eigen winkelcentrum mogen volgens de beleidsregel geen nieuwe kapsalons aan huis worden gevestigd en ook mogen bestaande kapsalons aan huis niet worden verplaatst naar een andere woning. Nieuwe kapsalons moeten zich vestigingen in het winkelcentrum omdat daar het best passend zijn. In de kernen zonder eigen winkelcentra is de nieuwvestiging van kapsalons aan huis nog wel mogelijk.