Hardenberg

Beleid voor gemeentebomen

Door de redactie

.Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten in stemmen met het opstellen van een beleidsplan gemeentebomen Hardenberg.

Bij verschillende gelegenheden heeft de gemeenteraad van Hardenberg aandacht gevraagd voor een beleid, een standpuntbepaling en een planmatige aanpak met betrekking tot het kappen, (her)planten en beschermen van gemeentebomen. Voor de periode 2019-2022 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor herplant van bomen. De gemeente Hardenberg is eigenaar van 62.000 bomen. Er is binnen de eigen dienst van de gemeente een systeem van controle en beheer. Een visie en een leidraad hoe de gemeente om wil gaan met haar bomen is een goede aanvuling. Hier wordt namelijk door de inwoners regelmatig naar gevraagd. Door een beleidsplan worden de waarden van bomen versterkt. Met een uitgewerkt bomenbeleidsplan kunnen de klachten en meldingen meer eenduidig worden afgehandeld.