Hardenberg

Begraafplaats Sibculo kan uitbreiden

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg stemt In principe en onder voorwaarden in met de uitbreiding van de begraafplaats in Sibculo in oostelijke richting. De Stichting Bijzondere Begraafplaats Sibculo-Kloosterhaar heeft hiervoor een verzoek ingediend

De huidige begraafplaats in Sibculo biedt nog ruimte voor begraven tot ongeveer 2030-2035. Ondanks dat dit nog een hele tijd is, is de Stichting nu al aan het kijken naar de mogelijkheden als deze begraafplaats vol is. Daarvoor heeft men drie opties:

De opties

Optie 1: Ruiming van het oudste deel van de huidige begraafplaats. Hiertegen is veel weerstand vanuit de bevolking en de begrafenisvereniging; Optie 2 Uitbreiding huidige begraafplaats in noordelijke richting. Er was een akkoord over de aankoop van grond van een particulier, maar de erven van deze particulier willen niet meer verkopen. Optie 3: Uitbreiding huidige begraafplaats in oostelijke richting. Een strook van ongeveer dertig meter breed in de volle lengte van de huidige begraafplaats zou voldoende ruimte bieden. De Stichting vind optie 3 de enige reële optie. Deze locatie is feitelijk de enige mogelijkheid om direct nabij de huidige begraafplaats de uitbreiding te realiseren. De locatie is goed bereikbaar, en heeft voldoende ruimte voor parkeren.

Voorwaarden

Het college heeft enkel voorwaarden gesteld. De locatie heeft nu grotendeels een groene invulling. Bij een uitbreiding met een strook van dertig meter gaat een stuk bos tussen de huidige begraafplaats en de spartelvijver verloren. Uit een nog uit te voeren flora- en faunaonderzoek zal moeten blijken welke gevolgen het eventueel weghalen van een stuk bos heeft voor aanwezige natuurwaarden. Daarnaast zal er compensatie moeten plaatsvinden. Door het bosgebied loopt een mountainbikeroute. Als de begraafplaats eventueel uitgebreid wordt zal bekeken moeten worden of dit gevolgen heeft voor de mountainbikeroute.. De MTB-route ligt net buiten de gewenste uitbreidingslocatie. Hier zal afstemming nodig zijn. Voor de realisatie van de begraafplaats zal de bestemming van het gebied gewijzigd moeten worden. De Stichting Bijzondere Begraafplaats Sibculo-Kloosterhaar gaat te zijner tijd een bestemmingsplan aanleveren. Als deze akkoord is bevonden kan de procedure gestart worden.