Hardenberg

Begaafdheidsonderwijs in Hardenberg

Door de redactie

Het Vechtdal College in Hardenberg heeft donderdag 28 november te horen gekregen dat de school zich de komende vier jaren Begaafdheidsprofielschool mag noemen.

Een visitatiecommissie van de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen is de hele dag op bezoek geweest om te kijken of aan de school het keurmerk kan worden verleend, dat wil zeggen dat goed onderwijs en goede begeleiding worden gegeven aan hoogbegaafde leerlingen. De commissieleden hebben daartoe gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, docenten, leerlingbegeleiders en de schoolleiding.Per 1 juli 2019 zijn er landelijk 47 scholen uit het voortgezet onderwijs aangesloten bij de vereniging, waarvan 3 in Overijssel.