Hardenberg

Bededag in november

Door de redactie

Vanwege de aanhoudende crisis rondom de coronapandemie heeft de Generale Synode van 3 oktober 2020 besloten een bededag uit te schrijven. Deze zal op woensdag 25 november belegd worden in de kerken om de naam van de Heere aan te roepen en onze nood bij hem te brengen in ootmoedig gebed.

Artikel 69 van de kerkorde meldt dat in "tijden van oorlog algemene rampen en andere grote moeiten waarvan alle kerken de druk ervaren" een bededag kan worden uitgeschreven. "We leven al maanden in tijden van ziekte, angst, frustratie en dreiging. We ervaren de moeiten daarvan ook in de kerk. De Gereformeerde Kerken Nederland roepen ook andere kerkverbanden op om aan te sluiten in gebed op die woensdag. Laten we de troon van genade zoeken in deze tijden van nood, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden door onze hemelse Vader. Door de maatregelen van de overheid is het niet mogelijk om u uit te nodigen om de eredienst van 19.30 uur in de Stephanuskerk bij te wonen. De kerkdienst is mee te beleven via onze website www.gkhardenberg.nl door op de submap Dienst meekijken te klikken hebt u rechtstreeks verbinding met de kerk.

We hopen dat u met ons meekijkt en meebidt", namens de kerkenraad R. de Boer, scriba.