Hardenberg

Bed en Breakfast in rijhal

Door de redactie

De eigenaar van een paardenfokkerij aan de Otterswijk in Dedemsvaart mag een Bed and Breakfast realiseren op de eerste etage van een rijhal. Het college van B&W is bereid hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen.

De eigenaar van de paardenfokkerij wil een B&B met twee logeerkamers realiseren. De kamers bieden gezamenlijk ruimte voor maximaal vier personen. Een B&B is volgens de regels van het bestemmingsplan alleen toegestaan in de bedrijfswoning van het agrarische bedrijf. Permanente bewoning van een bijgebouw voor een B&B is niet toegestaan, maar er kan wel medewerking aan worden verleend als de gevraagde ontwikkeling niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het initiatief een meerwaarde is voor het toeristisch recreatief product. Ook moet in dit geval worden afgewogen of de B&B qua functie en omvang ondergeschikt is aan de paardenhouderij.

Omdat de B&B wordt gebouwd in een bestaand gebouw zijn er geen gevolgen voor de ruimtelijke ordening. Uiterlijk verandert er niets aan het erf. Ter verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit wordt op het erf gebiedsvreemde beplanting vervangen door gebiedseigen beplanting. Dit wordt als voorwaarde in de omgevingsvergunning opgenomen. Verder oordeelt de gemeente dat, gezien de beperkte omvang van de B&B en omdat er sprake is van een specifieke doelgroep – gasten die interesse hebben in paarden – ditmaal een bed and breakfast toegestaan kan worden in een bijgebouw.

De omgevingsvergunning wordt op 7 februari voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.