Hardenberg

Bé en Hennie Snippe-Geertjes 60 jaar getrouwd

Door de redactie

Op 29 juli 2020 is het exact 60 jaar geleden dat Bé Snippe (85 jaar) en Hennie Geertjes (83 jaar) elkaar het ja-woord gaven in het Hardenbergse gemeentehuis. Amor had een aantal jaren daarvoor raak geschoten tijdens een ontmoeting in de kruidenierswinkel van Fa. Dorgelo in De Krim waar Hennie op dat moment een betrekking had. Bé was in deze periode opvallend bereidwillig om voor zijn moeder een boodschapje te halen in deze winkel....

Het jonge stel ging wonen aan de Beukenlaan in De Krim. Bijzonder om te vermelden is dat de vijf gezinnen die in dit huizenblok woonden daar als buren gezamenlijk een 50 jaar aaneengesloten hebben gewoond. Aan de Beukenlaan in De Krim werd het echtpaar verblijd met de geboorte van een tweetal zonen die vervolgens samen met hun echtgenotes weer voor vijf kleinzonen hebben gezorgd. Bé Snippe heeft in de werkzame periode van zijn leven in verschillende functies bij aardappelmeelfabriek 'Onder Ons' in De Krim gewerkt. Dit tot aan zijn vervroegd pensioen dat in zicht kwam omdat de fabriek in de Krim in 1993 werd gesloten. Hennie Snippe-Geertjes is zodra de zonen Snippe naar het middelbaar onderwijs gingen als herintreedster in de thuiszorg, toen genoemd gezinszorg gaan werken. Zij was gediplomeerd gezinsverzorgsters en vond naast haar werk zelfstandigheid en eigen inkomen belangrijk.

In De Krim hebben Bé en Hennie Snippe op maatschappelijke gebieden hun aandeel geleverd. Bé Snippe is een 20 jaar bestuurslid geweest van voetbalclub DKB, en heeft in de regionale politiek zijn bijdrage geleverd voor de PvdA door onder andere als gemeenteraadslid van voormalig gemeente Gramsbergen. Ook was Bé Snippe actief als vakbondsbestuurder en heeft zijn collega's van fabriek Onder Ons een 21 jaar als O.R. en C.O.R. lid vertegenwoordigd. Verder is Bé Snippe jarenlang als vrijwilliger voor de N.H. kerk actief geweest. Ook Hennie Snippe heeft haar bijdrage geleverd aan de Krimse samenleving, door bv haar horecadiploma te halen dat nodig was om de in 1979 gebouwde voetbalkantine van DKB te kunnen laten draaien. En als kaderlid vele werkzaamheden in deze kantine te verrichten. Verder is zij bestuurlijk actief geweest bij de Plattelandsvrouwen en ook in de regionale politiek heeft zij haar bijdrage geleverd als kaderlid van de PvdA. In hun Krimse pensioenjaren had het echtpaar als hobby's stijldansen, fietsen, wandelen en lezen. Sinds een vijftal jaren woont het echtpaar in zorgcentrum Welgelegen in Gramsbergen. Bé Snippe woont op afdeling De Oldenhof, en Hennie Snippe in de Gramsberger State. Door het coronavirus was het dagelijks bezoek van Hennie aan Bé een lange en verdrietige periode niet mogelijk maar gelukkig kunnen de beide echtelieden elkaar nu weer dagelijks treffen. Samen met naaste familie hopen Bé en Hennie Snippe op 29 juli hun zestigjarig huwelijksfeest te kunnen vieren.