Hardenberg

Bart Jaspers Faijer steunt ChristenUnie Vechtstromen

Door de redactie

Drie CU fractieleden van waterschap Vechtstromen bezochten afgelopen woensdag wethouder Bart Jaspers Faijer van Ommen om te spreken over het waterbeheer in de gemeente.

Ommen is een parel aan de Vecht en de afgelopen tijd is de parel nog eens goed opgepoetst door het werken aan de Vecht. Wateroverlast kan worden voorkomen en de Vecht en de Regge zijn nog meer beleefbaar geworden. De samenwerking met gemeente, provincie en waterschap is heel goed. Die samenwerking levert meerwaarde: de kwaliteit van de leefomgeving wordt beter! De droge zomer leerde dat de resultaten van de zuiveringen beter waren. Er was geen verdunning door regenwater. Vandaar de oproep aan de gemeente om nog meer werk te maken van het afkoppelen van hemel(regen)water van het riool. De ChristenUnie wil meer aandacht voor water in de bebouwde omgeving, het moet blauwer en groener. Water moet weer beleefbaar worden. In het buitengebied moet er een goede balans zijn tussen landbouw en natuur. Aan het eind van het bezoek kreeg Bart Jaspers Faijer uit handen van CU-lijsttrekker Hugo Tromp het CU-verkiezingsprogramma 'Anders Kiezen'. De wethouder roept iedereen op om gebruik te maken van de democratische rechten om je stem uit te brengen op 20 maart. Op www.vechtstromen.christenunie.nl vindt u het verkiezingsprogramma.1 Hugo Tromp (Ommen), 2 Jan van Hoek (Brucht), 3 Klaas de Vries (Enter), 4 Theo Huisjes (Den Ham), 5 Michèl Supheert (Emmen).