Hardenberg

Barbecue van Hoop een succes

Door de redactie

Op donderdag 20 juni was het de Wereldvluchtelingendag. Kerk in Actie organiseerde op diverse plekken in Nederland een Tafel van Hoop.

In Heemse werd dit op zaterdag 29 juni gedaan met een Barbecue van Hoop. Deze activiteit was een vervolg op de zeer succesvolle Tafel van Hoop in december 2018. Statushouders, bewoners van het AZC en veel gemeenteleden uit de Protestantse gemeente Hardenberg-Heemse hebben samen genoten van het eten, Oudhollandse spelletjes en ontmoeting met elkaar. De organisatie van deze avond lag in handen van Vluchtelingenwerk, de Diaconie en de ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van deze gemeente. Het werd gehouden in- en om de Esch, naast de Hessenwegkerk, onder de bezielende leiding van koster Jaap Meerveld. Deze avond stond wederom in het teken van integratie en saamhorigheid tussen Nederlanders en medelanders om zo de onderlinge band te versterken. Een prachtig samenzijn waar iedereen met veel plezier op terugkijkt.