Hardenberg

Back on Track biedt jongeren een steuntje in de rug

Door de redactie

We zien het allemaal om ons heen: jongeren die het moeilijk hebben. En vooral nu in deze corona tijd. Online lessen, structuur van school die wegvalt, ouders die niet altijd kunnen helpen of waarvan de hulp niet wordt geaccepteerd. Daarnaast missen jongeren hun afleiding, sociale contacten en vrienden en maken zij zich zorgen over financiën en de toekomst. Gevolg is dat veel jongeren zich somber voelen, moeite hebben met hun opleiding en soms zelfs moeten stoppen met hun studie.

Prostock-Studio

Back on Track is een jongeren mentorprogramma dat zich richt op jongeren van 11-21 jaar die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jongeren worden gematcht aan een betrokken vrijwillige mentor. Zo'n mentor kan ondersteunen, is praatpaal en wil een vertrouwenspersoon zijn.

In 2018 is Back on Track in de gemeente Hardenberg gestart. In eerste instantie was het project gericht op kinderen in groep 8 die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en dat lastig vinden. Gedurende de afgelopen jaren hebben we het project uitgebreid naar alle jongeren die er baat bij kunnen hebben ondersteund te worden door een vrijwillige mentor.

De mentor komt wekelijks bij de jongere thuis en biedt praktische ondersteuning. De mentor helpt bij het organiseren van het huiswerk, het indelen van tijd of het maken van een planning. Hij of zij kan helpen bij het wennen aan een nieuwe schoolomgeving en alles wat daarbij komt kijken. Maar daarnaast kan een mentor ook ondersteunen bij andere problemen, bijvoorbeeld bij maken of onderhouden van vriendschappen, zoeken naar een (bij)baan, ondersteunen bij emotionele problemen of problemen in de thuissituatie en versterken van (sociale) vaardigheden.

De mentor biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en emotionele steun, en kan daarnaast een rolmodel zijn. Hij of zij treedt op als vertrouwenspersoon en heeft onverdeelde aandacht zonder te oordelen. Het uiteindelijke doel van de ondersteuning is het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfoplossend vermogen. Back on Track werkt met gemotiveerde, ervaren en betrokken mentoren, die zich op vrijwillige basis willen inzetten. Zij worden gescreend, getraind en doorlopend begeleid.

Ben jij of ken jij een jongere die een vrijwillige mentor/coach kan gebruiken of wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Erika Odink: 06-10042144 of e.odink@stdekern.nl.

monkeybusinessimages

Deagreez