Hardenberg

AWP vindt prijs van water niet te hoog

Door de redactie

Richting de waterschapsverkiezingen van 20 maart roepen (politieke) partijen soms dat de kosten van water niet mogen stijgen. Wat is veiligheid, schoon en genoeg water u waard? Arja Doornbos van de Algemene Waterschapspartij Drents Overijsselse Delta (AWP) legt uit waarom water zijn prijs heeft.

In Nederland regelen drie verschillende organisaties de waterzaken. Het lokale waterbedrijf zorgt voor drinkwater en hiervan wordt het afvalwater via het gemeentelijk riool afgevoerd. Vervolgens wordt dit water in de rioolwater zuiveringsinstallatie van het waterschap schoongemaakt en geloosd, waardoor het weer terecht komt in het oppervlaktewater en grondwater. Naast de zorg voor schoon water is het waterschap verantwoordelijk voor de waterveiligheid en zorgt voor dijken, waterbergingen en voldoende rivierafvoeren of voor het vasthouden van water in het gebied. De klimaatverandering vergt daarbij extra aandacht voor het omgaan met droogte, wateroverlast en een hoger zeepeil.

De prijs van water

Wat kost water in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta? De zuivering en het watersysteem kost een inwoner ongeveer € 0.70 per dag en voor gemiddeld drinkwatergebruik (235 liter per dag) betaalt een inwoner minder dan € 0,40 per dag. Rioolheffing wordt door de gemeente opgelegd en kost ongeveer € 0,47 per dag. Per inwoner zijn de totale waterkosten per dag dus vergelijkbaar met de kosten van een grote fles bronwater in de winkel. Bij meer mensen per woning, worden de waterkosten per persoon lager.

Kwaliteit

Een goede kwaliteit water en veiligheid tegen hoogwater mag volgens de Algemene Waterschaps Partij nooit een reden tot bezuiniging zijn. Wel vindt AWP dat het waterschap efficiënt moet werken, prioriteit moet leggen bij de hoofdtaken en geen onnodige kosten mag maken of risico's nemen. "Het waterschap moet zeker op de kosten letten, maar nooit ten koste van waterkwaliteit of onveilige dijken", vindt lijsttrekker Arja Doornbos.

Waterdeskundigen

De Algemene Waterschaps Partij is een organisatie van waterdeskundigen, die het belang van goede waterbeheersing en daarbij de belangen in het gebied kent. Met de slogan 'niet politiek, wel deskundig' weet AWP toch de verbinding te leggen naar de lokale belangen. Op de kieslijst staan deskundige vertegenwoordigers uit het gebied die door hun uitgebreide netwerk ook weten wat er leeft.

AWP 'bouwt bruggen' tussen de verschillende waterbelangen, zoals landbouw, natuur, burgers en bedrijven, zodat er écht meters worden gemaakt voor klimaat, waterkwaliteit en waterbeheer. Klimaat en veiligheid dulden geen uitstel en zijn de kosten dubbel en dwars waard. Arja Doornbos, geeft aan: "Bij de verkiezingen is het dus vooral van belang dat het over water gaat, over de inzet voor veiligheid, tijdige klimaatmaatregelen, en schoner water".