Hardenberg

Argumenten tegen locatie zonnepark

Door de redactie

Dinsdagavond 12 februari was ik bij de inloopavond van het bedrijf LC Energy in Zaal Mulder waarbij de omgeving geïnformeerd werd over een verantwoordelijke landschappelijke inpassing van het beoogde zonnepark in de driehoek tussen Kanaalweg-Oost, Westeindigerdijk en de Radewijkerbeek.

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten

Als eerste was ik blij verrast dat bij de ingang van de zaal 'de Noabers' stonden. Bewoners ten zuiden van het beoogde zonnepark, welke het meeste hinder hebben van het zonnepark en terecht niet eens zijn met dit zonnepark in hun achtertuin. In hun uitgedeelde pamflet gaven zij aan waarom zij tegen zijn en dat zij willen mee denken voor een andere locatie van dit zonnepark. Nu ben ik voorstander voor het opwekken van energie via zonneparken, maar ook ik was verrast in de afgelopen herfst dat er gekozen werd voor deze locatie. Daarom wil ik mijn argumenten delen in deze open brief.

Mijn argumenten om hier geen zonnepanelen te plaatsen zijn onder andere:

1. Er is geen rekening gehouden met de omgeving. Het gebied krijgt een industriele uitstraling aan de rand van een woonwijk waar mensen uit Baalderveld en Baalder recreëren. Ik vraag me dan ook af of dit een nieuw beleid van de Gemeente Hardenberg is, om bewoners in een industriële omgeving te laten wonen en recreëren.

2. Het verdwijnen van zichtlijnen van het open landschap. Het open landschap met zicht op de Wilsumer Berge wordt verstoord door een zwart vlak. Het ruime zicht op het beekdal van de Radewijkerbeek verdwijnt.

3. De landschapsarchitecten welke schetsen gemaakt hadden van het toekomstig beeld van het zonnepark gaven een beeld waarin men nog niet wist of de zonnepanelen 1,5 hoog of 2 m hoog werden. Een aantal zaken werden niet goed in beeld gebracht. Het beeld op ca. 2 m hoogte vanaf het fietspad ontbrak,- de juiste beplanting ontbrak nu werd een beeld van de bloeimaand juni uitgebeeld .

4. Het effect van de seizoenen op het landschap verdwijnt en wordt vervangen door industrieel blikveld gedurende 30 jaar. De verschillende kleuren en wisselingen van de gewassen, de rechte lijnen van het ploegen ect. verdwijnen en wordt vervangen door een eentonig vlak. Het is dan ook jammer dat de grondeigenaar van deze grond zich niet realiseert dat er nu voor 30 jaren een eenzijdig bebouwing is van zijn landbouwgrond

Het effect op de fauna, momenteel maken onder andere kieviten, groenlingen, kwikstaarten, zwaluwen, ganzen, wulpen, hazen, reeën, scholeksters, fazanten , de koekoek, de blauwe en zilverreiger en diverse eenden soorten gebruik van dit gebied. Tevens pendelen de ijsvogels tussen de Radewijker Beek en het kanaal. Momenteel is niet bekend wat voor een effect het zonnepark hierop heeft.

5. Het onttrekken van landbouwgrond. Momenteel wordt landbouwgrond overal in den lande onttrokken voor zonneparken hoewel er andere mogelijkheden en locaties zijn om zonnepanelen te plaatsen, alleen die zijn kostbaarder voor de investeerder. Hierin kan de politiek in sturen om eerst naar alternatieven te kijken voordat men landbouwgrond onttrekt.

Het meest storende van deze informatie avond las ik in de folder van LC Energy welke die avond werd verstrekt dat een zonnepark iets toevoegt aan het bestaande landschap, het kan kwaliteit en variëteit van het landschap versterken. Nu dat heb ik die avond niet ondervonden en blijf bij mijn mening dat een zonnepark op deze locatie niet thuishoort en ondersteun de Noabers ten zuiden van Baalderveld die tegen deze locatie van het zonnepark zijn en dat de gemeenteraad van Hardenberg luistert naar deze argumenten.

Jan Souwman, Baalderveld