Hardenberg

Appartementen aan Kanaalweg West

Door de redactie

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg stemt in principe in met de bouw van een appartementencomplex op het perceel Kanaalweg West 31 in Bergentheim. Het college stelt wel de voorwaarde dat er nog nader overleg plaatsvindt over het concrete bouwplan en het aantal appartementen.

In 2015 heeft het toenmalige college ingestemd met de bouw van een twee-onder-een-kapwoning ter vervanging van een vervallen vrijstaande woning op het betreffende perceel. Uiteindelijk is dit plan niet doorgegaan. Wel is de vervallen woning inmiddels gesloopt. Het perceel ligt nu dus braak. De initiatiefnemer wil hier een nieuwe appartementencomplex met drie bouwlagen realiseren dat plaats biedt aan in totaal zes appartementen. Het te bouwen complex heeft een hoogte van circa elf meter en is voor een groot gedeelte voorzien van een plat dak. Het geldende bestemmingsplan laat niet toe dat het aantal woningen op een perceel toeneemt. Aan het plan kan dus alleen medewerking worden verleend door de bestemming te wijzigen of een projectomgevingsvergunning te verlenen. Dat kan alleen als het nieuwe gebouw zowel ruimtelijk als volshuisvestelijk inpasbaar is.

Ruimtelijke inpasbaarheid

Om ruimtelijk inpasbaar te zijn moet het nieuwe gebouw zowel aansluiting te vinden bij het grote hoekgebouw met twee lagen met kap aan de noordzijde, als met de woning met één laag met kap aan de zuidzijde. Het nieuwe complex zal daarom kleiner moeten worden, en misschien minder appartementen kunnen herbergen, dan de initiatiefnemer wenst. Het college oordeelt dat appartementencomplex uit ruimtelijk oogpunt in principe aanvaardbaar is, maar dat over het formaat en het aantal appartementen nader overleg moet plaatsvinden.

Volkhuisvestelijke inpasbaarheid

Het gemeentelijke woningbouwprogramma biedt ruimte voor de realisatie van zes appartementen in Bergentheim. De omvang en ligging van de appartementen maken deze appartementen geschikt voor senioren. Het plan is daarmee een welkome aanvulling voor Bergentheim. Uit overleg blijkt dat ook Plaatselijk Belang Bergentheim zich kan vinden in het plan om ter plaatse een appartementencomplex te bouwen.