Hardenberg

Anneke Beukers sluit zich aan bij Water Natuurlijk

Door de redactie

De huidige vice-voorzitter van de Staten van Overijssel van PvdA-huize heeft zich voor de volgende verkiezingen aangesloten bij de lijst van Water Natuurlijk. Verschillende politieke partijen met een groen hart (D'66, GroenLinks en PvdA), groene organisaties (Natuurmonumenten en Overijssels Landschap) en watersportverenigingen steunen de ambities van deze Waterschapspartij.

unknown

Beukers kan zich vinden in de doelstellingen van Water Natuurlijk. Gezond water, groen en duurzaam beheer, genieten van en op het water en tenslotte gezamenlijk. Vooral dat laatste spreekt de ervaren politica aan. "Zonder samenwerking met de lokale en provinciale overheden maar vooral ook de samenwerking met aanwonenden en belanghebbenden krijgen we goed waterbeheer niet van de grond", zo pleit zij. Het waterschap staat voor grote opgaves, die door de klimaatveranderingen in de toekomst niet kleiner worden. "Dan is het belangrijk krachten te bundelen", zegt ze, "ook om het betaalbaar te houden". De lijst van Water Natuurlijk herbergt veel groene, lokale 'helden', Beukers is enthousiast over de lijst en de ambities en ziet voor zichzelf een taak als belangrijke verbinder tussen de provinciale politiek en het waterschap. De afgelopen vier jaar was ze vaste voorzitter van de commissie Ruimte en Water. Ze hoopt dan ook op voldoende stemmen om een plek te bemachtigen. "Ik ben nog niet aan mijn pensioen toe" aldus Beukers.