Hardenberg

'Anders' lesgegeven op PrO Hardenberg

Door de redactie

PrO Hardenberg is een school in Hardenberg voor Praktijkonderwijs. Door de maatregelen in verband met het coronavirus wordt ook op deze school 'anders' lesgegeven. De heer Kremer, directeur PrO Hardenberg vertelt hoe zij handelen in deze situatie.

De heer Kremer: "Er worden thuislessen gegeven, de leerlingen van PrO Hardenberg zitten in een mentorgroep. De mentor van de groep verzorgt de theorielessen. De leerlingen krijgen een weekpakket aan lessen/opdrachten en hebben contact met de mentor via whatsapp/videobellen of via teams. We werken in het praktijkonderwijs met methoden waar leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken. Ze krijgen nu ook theorielessen op maat. Voor de praktijk hebben we ook opdrachten, deze instructies vinden plaats met videofilmpjes. De resultaten kunnen opgestuurd worden naar de docenten. We zijn enorm enthousiast over wat de opbrengsten van de leerlingen zijn". PrO Hardenberg heeft vanaf vorig jaar voor elke leerling een laptop beschikbaar. "Het aantal digitale methodes moesten we door het thuis les geven in een keer uitbreiden. We zijn nu een aantal weken verder en het is bijna onvoorstelbaar hoe snel en goed de omwenteling van contactonderwijs naar onderwijs op afstand is verlopen".

Opvang op school

De mentoren van PrO Hardenberg hebben veel contact met de leerlingen. Zij kunnen op afstand zien hoe de leerlingen aan het werk zijn met de vakken op de computer. "De reacties van leerlingen op de praktijkopdrachten zijn erg leuk, om de leerlingen enthousiast te houden plaatsen we resultaten van hen op de facebook-pagina van de school. Voor leerlingen die het thuis lastig vinden om aan het werk te blijven, hebben we een opvang op school geregeld", vertelt de heer Kremer.

Examen gaat niet door

De leerlingen van PrO Hardenberg moeten praktijkexamen doen, deze kunnen niet doorgaan. "De leerlingen kunnen niet oefenen, deze examens worden uitgesteld. De leerlingen die bij ons de MBO 1 Entree opleiding volgen zijn gedurende deze periode in kleine groepen op school begeleid naar het examen. Zij kunnen het examendossier met wat aanpassingen gelukkig afronden en volgend jaar starten met hun vervolgopleiding".

We zien uit naar het moment

"Wij vallen onder het voortgezet onderwijs. De rijksoverheid probeert met de genomen maatregelen de uitbreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Zij achten het verantwoord om de schoolgang van jongeren op deze wijze op te starten, wij respecteren dat. Al zien we natuurlijk uit naar het moment dat de leerlingen weer op school komen. De 1,5 meter afstand cultuur geldt eerst als norm voor het onderwijs. Dat betekent dat wij de school nog maar zeer beperkt kunnen openen. Het gebouw van PrO Hardenberg leent zich er helemaal niet voor, het is een te klein gebouw met smalle gangen. We hebben gelukkig de tijd gekregen om ons hierop voor te bereiden".

Thuisonderwijs past niet echt bij Praktijkonderwijs

"Voor de mentoren zijn het drukke weken, ze hebben zeer intensief contact vanuit hun eigen huis met de leerlingen. Thuisonderwijs past niet echt bij het praktijkonderwijs. Of de leerlingen straks op hetzelfde niveau zitten als andere jaren is lastig in te schatten. Leerlingen hebben in elk geval een grote slag gemaakt in hun digitale vaardigheden en hun zelfstandigheid. Leerlingen en medewerkers hebben een enorme veerkracht en creativiteit laten zien in het bedenken van oplossingen", eindigt de heer Kremer het gesprek.

Kijk voor de resultaten van een thuisopdracht voor leerlingen op https://www.facebook.com/PraktijkonderwijsHardenberg/photos/a.1227446344013572/2900551270036396/?type=3